ОТРАЗЯВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО В МЕДИИТЕ - НАРЪЧНИК ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Имам двама приятели. Единият е болен от СПИН. Другият не е. И прави всичко възможно да не стане. Но е ХИВ-позитивен. Правите ли разликата?

Много хора не я правят. Понеже много журналисти не я правят. А това е отговорността на журналистиката – да прави разликата. Да работи с факти. Да бъде честна. Защото онова, което казва, се превръща в истина. Дори и да не е.

Този наръчник не размахва пръст. Целта му е да бъде полезен. Той не е политически коректен. Той е просто коректен. Можете да изтеглите наръчника от тук.

Автор: Яна Бюрер-Тавание
Издател: Британски съвет