ЗА НАС

„Младежка ЛГБТ организация Действие" е официално регистрирана 14.05.2012 г.
Основните цели, както са формолирани от Устава на организацията са както следва:
1. Защита на човешките права и в частност на правата на ЛГБТ хората, като това включва:
2. Да спомогне развитието на информирана и социално отговорна българска ЛГБТ общност;
3. Повишаване на обществената информираност относно сексуалната ориентация, половата идентичност, гражданските права и правата на човека;
4. Повишаване на обществената толерантност към ЛГБТ общността;
5. Премахване на всички форми на правна, социална, културна и икономическа дискриминация на основа на сексуална ориентация и/ или полова идентичност.
6. Допълнителна цел е набирането на средства за изграждането или наемането на защитено жилище
7. Представляване на този въпрос пред община и държавни органи, вътрешни и международни организации.

Младежка ЛГБТ организация Действие има дългогодишен опит в социални и политически кампании.
Политически кампании:
- Съорганизатор на София Прайд - най-голямото правозащитно събитие в страната;
- Член на работна група при Министерство на правосъдието за транспониране на Истанбулската конвенция в българското законодателство;
- Кампания "100 гей двойки срещу Столична община" - инициатива, която цели законово регламентиране на еднополовите партньорства в Семейния кодекс.

Социалните инициативи:
- София Прайд филмс
- Безплатни онлайн платформи за информация относно сексуална ориентация и полова идентичност, както и безплатни онлайн консултации и организиране на групи за взаимопомощ на младежи, имащи проблеми с осъзнаването си като ЛГБТИ.
- Мащабни медиини кампании като например:
- "В килера" - онлайн платформа, която помага на младежи и юноши при тяхното разкриване;
- "Пука ми за теб" - ПР кампания в най-голямото списание за младежи в България;
- Велошествие срещу хомофобията - годишно шествие, организирано за 17-ти май - международен ден за борба с хомофобията;
- Публични информационни кампании на различни места в София, които отразяват ситуацията на ЛГБТИ хората в България, организиране на изложби, прожекции и други;
- "Жива библиотека" - инициатива, в която участниците, които са представители на ЛГБТИ общността са отворени за въпроси за личния им живот от публиката.

Правна програма
Младежка ЛГБТ Организация ДЕЙСТВИЕ предоставя безплатна адвокатска помощ и представителство на ЛГБТ хора.

Ние сме тук, за да ви помогнем и да ви подкрепим в борбата срещу работодатели, администрация, съд или изобщо срещу държавата, която нарушава вашите права.
Можете да се свържете с нас на мейл: info@deystvie.org

Ако искате да подкрепите дейността ни, можете да направите дарение на:
Име: Младежка ЛГБТ организация ДЕЙСТВИЕ
Банка: Прокредит Банк
IBAN:BG60PRCB92301042108823
BIC: PRCBBGSF

Благодарим!

Членове

Доклади, дарения и финансови отчети