BRING-IN_LOGO_COLOUR.png

BrinkItOn- На ръба на приеманетo 

Борба с дискриминацията чрез стратегизиране и овластяване на LGBTI общността в България

Проектът “BrinkItOn - На ръба на приемането: Борба с дискриминацията чрез стратегизиране и овластяване на LGBTI общността в България” има за цел да се подобри социалното приемане на ЛГБТИ хора в България, както и да се идентифицират и анализират тенденциите и възприятията на обществото по отношение на ЛГБТИ хора чрез провеждане на изследвания и да се изгради капацитетът на ЛГБТИ движението за развитие на стратегическото планиране. По време на проекта ще бъде разработена първата Стратегическа рамка и план за действие на ЛГБТИ в България, която допълнително ще бъде използвана за овластяване на ЛГБТИ общността и нейните съюзници и мобилизиране на подкрепа за промяна.

Основни дейности:

  • Провеждане на проучвания за нуждите на LGBTI общността в цялата страна, както и проучване на обществените възприятия и нагласи на широката общественост към ЛГБТИ хората.

  • Провеждане на консултации и повишаване на капацитета на представителите на ЛГБТИ общността за формулиране на стратегически цели и разработване на национална стратегическа рамка и план за действие за движението на ЛГБТИ в България.

  • Организиране на поредица от събития, включително около Sofia Pride 2020, за изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни и мобилизиране на подкрепа за прилагането на разработената Стратегическа рамка.

  • Разпространението на информация за целите на стратегическата рамка, както сред ЛГБТИ общностите, така и сред широката общественост, има за цел да постави темата за равенството в дневния ред на обществото.

Партньори: ЛГБТ Действие | Фондация Билитис | Фондация Глас | Ноема 

eu-logo.png

Проектът е финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейския Съюз