top of page

Rainbow Justice

baner-bg.png

Времева рамка:

текущ - септември 2024 г.

Цели:

  • Да се подобрят правните програми и стратегическите съдебни спорове за правата на ЛГБТИК във връзка с Хартата на основните права на ЕС;

  • Да се наблюдава и насърчава прилагането на правата на ЛГБТИК хората и техните семейства съгласно Хартата на основните права, със специален акцент върху прилагането на правата на Дела на Съда на ЕС Coman и други с/у Румъния (C-673/16) и V.М.А. с/у Столична община, обл."Панчарево" (C-490/20);

  • Изграждане на мрежа от заинтересовани страни за идентифициране и обозначаване на стратегически дела, които могат да доведат до напредък правата на ЛГБТИК във връзка с Хартата на основните права, и да се осигури прилагането на правата;

  • Повишаване на осведомеността на ЛГБТИК хората относно техните права съгласно Хартата на основните права и съответните решения на Съда на Европейския съюз.

 

Проектът се изпълнява в партньорство със следните организации:

ЛГБТ Действие - България

Accept - Румъния

 

Асоциирани партньори: 

ILGA-Europe 

 NELFA - Мрежа на Европейската асоциация на ЛГБТИК семействата

Rainbow Justice: Подкрепа за прилагането на съдебната практика на Съда на Европейския съюз в областта на равенството на ЛГБТИ хората. Съфинансиран от Европейския съюз.

baner-eng.png
bottom of page