Платформа за докладване на престъпления от омраза

През 2019 г. Действие сключи договор с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE/ ODIHR) за поддържане на платформа за докладване на престъпления от омраза. 

Можете да докладвате престъпление от омраза тук.

t-chick-mcclure-UFNWLYzBR9w-unsplash.jpg