Форма за записване за обучение на адвокати на ЛГБТИ тематика 

Искате ли да прочете повече детайли за събитието? Ето тук

Изберете модул/модули, за които се записвате

Семейно-правни въпроси, касаещи ЛГБТИ хора

Дата: 14-15 март 2020 г.
Място: гр. Банкя, Хотел
Банкя Палас
Лектори: доц. Боряна Мусева и

доц. д-р Христо Христев - адвокати

Дискриминация и жалби до ЕСПЧ

Дата: 4-5 април 2020 г.
Място: гр. Банкя, Хотел Банкя Палас

Лектори: адв. Михаил Екимджиев, адв. Катина Бончева,

адв. Деница Любенова

Престъпления от омраза, жалби до ЕСПЧ

и преюдициални запитвания

Дата: 29-31 май 2020 г.
Място: гр. Банкя, Хотел Банкя Палас

Лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева

* Такса участие покрива разходите по нощувка и храна. Транспортните разходи са за сметка на участниците в обучението.

Ще ползвате ли нощувка?
Какви хранителни ограничения имате?

Декларирам съгласието си данните ми да бъдат съхранявани и обработвани от Младежка ЛГБТ организация Действие съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Deystvie.org 2019 © Всички права запазени. Developed by Epic