Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техните семейства

публикувана от

създадена

изтича

14.10.21 г.

16.08.21 г.

ЛГБТ

122

5000

крайна цел

събрани

Действие

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Служебния министър-председателя на Република България

Омбудсмана на Република България

Комисия за защита от дискриминацияМакар българското законодателство да урежда правото на брак, то този брак не е достъпен за нас, поради факта, че 

  • сме еднополова двойка ИЛИ

  • сме хомосексуална двойка, сключила брак в чужбина ИЛИ

  • сме хетеросексуална двойка, но брака не отговаря на разбиранията ни за съдържанието на семейното партньорство или вярванията ни за равнопоставеност, равно третиране и равенство на правата и задълженията на всички граждани.


Искаме да бъде отчетен фактът, че в България към настоящия момент не съществува законодателство, което да дава право на партньорите да регистрират своите семейни отношения. Свързването на определени права и задължения с наличието на семейни взаимоотношения, както и необходимостта от удостоверяването им в различни ситуации в живота, води до интереса ни да получим искания документ. Той би ни послужил в следните ситуации, изброени примерно и неизчерпателно:


  • Във връзка с правото да удостоверим семейните си отношения за данъчни, имуществени или други неимуществени права

В нередки случаи, данъчните закони на страната свързват определени права с наличието или не на семейни отношения. Следователно имаме нужда да се снабдим с исканото удостоверение във връзка с упражняване на правото ни на данъчно облекчение за младо семейство, както и в случаите на дарение или наследяване между семейни партньори,  или в случаите на ползване на т.нар. семейни помощи и други предвидени социални имуществени права.

Също така, имаме нужда да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения в случаите на ползване на различни видове отпуски съгласно трудовото законодателство (например: при смърт на роднини на партньора и др., при предоставяне на права, бонуси и преимущества от работодателите за служителите и техните партньори), както и когато законът свързва факта на партньорството с предоставяне на определена закрила (в случаите на домашно насилие напр.).


  • Във връзка с правото на пребиваване на партньорите ни в Република България или придобиване на българско гражданство от партньорите ни

Когато създаваме семейните си партньорства извън пределите на Република България или когато сме в партньорство с лице, което не е гражданин на Европейския съюз, властите изискват от нас да удостоверим семейните си отношения. Необходимостта да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения също така е важна и в случаите, когато партньорът ни, гражданин на чужда държава, иска да придобие българско гражданство. Както посочихме, някои от нас нямат достъп до института брак, а други не могат да се възползват от него, поради различни вярвания или разбирания.


  • В случаите, когато партньорът ни е в болница или в тежко здравословно състояние

Имаме нужда да удостоверим партньорските си семейни отношения в случаите, когато един от нас е в болница, за да гарантираме правото ни на свиждане и емоционална подкрепа, а също когато единият от нас е в невъзможност да изразява волята си поради тежка травма или заболяване.


  • Във връзка с правата на преживелия от нас партньор

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор без липса на подобно удостоверение, няма качеството на наследник, следователно е „ограбен“ и няма как да упражнява правата си на такъв. Например: не може да упражни семейните партньорски имуществени взаимоотношения, които настъпват в случаите на смърт. Много често, свързали живота си заедно, ние като партньори, допринасяме взаимно за семейното жилище и имуществото, което придобиваме. Следователно рискуваме да загубим семейното жилище и имущество и затова искаме да можем да упражним правото си на защита при смърт на партньора.

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор няма право и на т.нар. „вдовишка пенсия“. Макар в съвременното общество тенденцията да е все повече обърната към това всеки гражданин да има достъп до независимо и собствено икономическо препитание, което да не ни поставя толкова в зависимост от партньора ни, ние вярваме, че правото на пенсия е изконно право на всеки гражданин в една съвременна социално справедлива държава и затова имаме нужда от закрила в случаите на евентуална смърт на партньора ни.


Молим за законодателни промени, които да преустановят гореописаното нарушение на правата на ЛГБТИ хората в България.


#Семейство за всички


Ако и вие вярвате, че всички граждани в България трябва да имат равни права и задължения; ако смятате, че правото на личен, семеен и достоен живот е важно за вас и хората около вас; ако искате да бъдете част от промяната и да заявите това, включете се в петицията ни до институциите в България #СемействоЗаВсички.

Подпиши

да, искам да получавам новини от Действие

искам да подпиша анонимно

Трябва ни твоето съгласие с Общите условия

Кой още подписа тази петиция
Давид
Костадинов

Красимира
Деянова

Живея на семейни начала с лице от същия пол.

Кристина
Сенгелиева

Кристина
Сенгелиева

Галин
Костадинов

Ива
Янева

Ели
Червенкова

Ивета
Десподова

Горепосочените форми на семейство и съжителство трябва да бъдат самоподразбиращи се в едно модерно общество.

Христо
Георгиев

Всички трябва да бъдем с равни права без значение от сексуалната орентация

Кристина
Симеонова

съгласна съм с равноправието на лгбт хората в България

Теодора
Василева

Тодор
Павлов

Не живеем в средновековието и трябва да престанем да мразим хората с различна религия, сексуална ориентация и въобще хората различни от нас и най-накрая да се научим да обичаме.

Даниела
Петкова

От LGBTQ обществото съм и имам доста познати с различна сексуална ориентация. Равноправие за всички хора, без значение от цвета на кожата, класата в обществото и тяхната сексуалност.

Защо трябва
Да го давам

Гъби и жаби ❤

Даяна-Гали
Илиева

Мариела
Антонова

Всички хора независимо от сексуалната им ориентация трябва да имат право на се възползват от ползите идващи с сключването на граждански брак. Крайно време е и в България това да стане реалност.

Пламена
Даскалова

Всички сме хора, независимо кого и как обичаме. Сексуалният ни живот не би трябвало да има значение за околните, стига да не им пречи. Всички хора трябва да имат право на брак и на семейство, без да им бъдат отнемани правата, които останалите имат, защото хората от LGBTQ+ не са по-различни от всички останали.

Йоан-Александър
Минков

Желя като държа приятеля си за ръка да не бъдем съдени:

Мануел
Кирилов

Няма значение полът важни са чувствата които изпитваме към отсрещната страна назвисимо дали е мъж или жена любовта винаги ще съществува в много вариации и това трябва да се приема

Денис
Тошков

Мисля че наистина е време еднополовите бракове да се признаят и в България защото това поставя правата на на еднполовите двойки на различно ниво спрямо хетеросексуалните двойки заключение бих казала че любовта няма значение от пола както един мъж може да обича една жена така една жена може да обича друга жена или обратното един мъж може да обича друг мъж