top of page
Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техните семейства

публикувана от

създадена

изтича

21.06.22 г.

16.08.21 г.

ЛГБТ

2126

5000

крайна цел

събрани

Действие

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Министър-председател на Република България

Министър на правосъдието на Репубилка България

Омбудсмана на Република България

Комисия за защита от дискриминацияМакар българското законодателство да урежда правото на брак, то този брак не е достъпен за нас, поради факта, че 

  • сме еднополова двойка ИЛИ

  • сме хомосексуална двойка, сключила брак в чужбина ИЛИ

  • сме хетеросексуална двойка, но брака не отговаря на разбиранията ни за съдържанието на семейното партньорство или вярванията ни за равнопоставеност, равно третиране и равенство на правата и задълженията на всички граждани.


Искаме да бъде отчетен фактът, че в България към настоящия момент не съществува законодателство, което да дава право на партньорите да регистрират своите семейни отношения. Свързването на определени права и задължения с наличието на семейни взаимоотношения, както и необходимостта от удостоверяването им в различни ситуации в живота, води до интереса ни да получим искания документ. Той би ни послужил в следните ситуации, изброени примерно и неизчерпателно:


  • Във връзка с правото да удостоверим семейните си отношения за данъчни, имуществени или други неимуществени права

В нередки случаи, данъчните закони на страната свързват определени права с наличието или не на семейни отношения. Следователно имаме нужда да се снабдим с исканото удостоверение във връзка с упражняване на правото ни на данъчно облекчение за младо семейство, както и в случаите на дарение или наследяване между семейни партньори,  или в случаите на ползване на т.нар. семейни помощи и други предвидени социални имуществени права.

Също така, имаме нужда да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения в случаите на ползване на различни видове отпуски съгласно трудовото законодателство (например: при смърт на роднини на партньора и др., при предоставяне на права, бонуси и преимущества от работодателите за служителите и техните партньори), както и когато законът свързва факта на партньорството с предоставяне на определена закрила (в случаите на домашно насилие напр.).


  • Във връзка с правото на пребиваване на партньорите ни в Република България или придобиване на българско гражданство от партньорите ни

Когато създаваме семейните си партньорства извън пределите на Република България или когато сме в партньорство с лице, което не е гражданин на Европейския съюз, властите изискват от нас да удостоверим семейните си отношения. Необходимостта да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения също така е важна и в случаите, когато партньорът ни, гражданин на чужда държава, иска да придобие българско гражданство. Както посочихме, някои от нас нямат достъп до института брак, а други не могат да се възползват от него, поради различни вярвания или разбирания.


  • В случаите, когато партньорът ни е в болница или в тежко здравословно състояние

Имаме нужда да удостоверим партньорските си семейни отношения в случаите, когато един от нас е в болница, за да гарантираме правото ни на свиждане и емоционална подкрепа, а също когато единият от нас е в невъзможност да изразява волята си поради тежка травма или заболяване.


  • Във връзка с правата на преживелия от нас партньор

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор без липса на подобно удостоверение, няма качеството на наследник, следователно е „ограбен“ и няма как да упражнява правата си на такъв. Например: не може да упражни семейните партньорски имуществени взаимоотношения, които настъпват в случаите на смърт. Много често, свързали живота си заедно, ние като партньори, допринасяме взаимно за семейното жилище и имуществото, което придобиваме. Следователно рискуваме да загубим семейното жилище и имущество и затова искаме да можем да упражним правото си на защита при смърт на партньора.

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор няма право и на т.нар. „вдовишка пенсия“. Макар в съвременното общество тенденцията да е все повече обърната към това всеки гражданин да има достъп до независимо и собствено икономическо препитание, което да не ни поставя толкова в зависимост от партньора ни, ние вярваме, че правото на пенсия е изконно право на всеки гражданин в една съвременна социално справедлива държава и затова имаме нужда от закрила в случаите на евентуална смърт на партньора ни.


• Децата на еднополовите партньори нямат право да наследяват небиологичния си родител; нямат право да бъдат записани в детска градина от небиологичния си родител; нямат право да постъпят в болница с нераждалия си родител.


• Децата на еднополовите родители не могат да установят правна връзка с небиологичния си родител, което може да доведе до тяхното пълно отнемане при смърт на биологичния родител.

Молим за законодателни промени, които да преустановят гореописаното нарушение на правата на ЛГБТИ хората в България.


#Семейство за всички

#РавниПраваЗаВсичкиДеца


Ако и вие вярвате, че всички граждани в България трябва да имат равни права и задължения; ако смятате, че правото на личен, семеен и достоен живот е важно за вас и хората около вас; ако искате да бъдете част от промяната и да заявите това, включете се в петицията ни до институциите в България. 


#СемействоЗаВсички

#РавниПраваЗаВсичкиДеца

Подпиши

да, искам да получавам новини от Действие

искам да подпиша анонимно

ИЗПРАТИ

Трябва ни твоето съгласие с Общите условия

Кой още подписа тази петиция
Lina
Khawaldah

#СемействоЗаВсички
#РавниПраваЗаВсичкиДеца и хора

Мария
Христова

"All You Need Is Love" – "I Want to Break Free!"

Aлексей
Атанасов

Аз съм Български гражданин със сключен еднополов брак извън България. Със съпругът ме искаме да живееме в България с нашето Българско семейство. Законите на България не ни позволяват това в момента.

Красимир
Райновски

liberte, egalite, fraternite

Мая
Соколова

Подписвам тази петиция защото съм пансексуална и бих искала да имам възможността да сключа брак с партньор от собствения си пол, или транс човек.

Десислава
Павлова

Елица
Атанасова

Ана
Михова

искам да имам равни права с всички

Иван
Радев

Сексуалността и ценностите са две различни неща. Медицината е описала разликата в сексуалността от години. Сексуалност не се възпитава. Аз, като хетеросексуален мъж, не виждам защо хора с ценности и любов помежду си, да не могат да бъдат заедно в брак. Може би държавата трябва да помисли как да се възползва от еднополовите бракове и създаде среда в която сираци да намират семейства.

Валентина
Йорданова

Всички хора заслужават да бъдат приети, да имат равни права и да създадат семейство с партньор, когото обичат, без значение от сексуалната им ориентация!

Ина
Нешовска

Мина
Кирилова

Заслужаваме равни права. Simple as that.

Росица
Младенова

Никола
Шопов

Валентин
Зотев

Като човек част от постоянно разрастващото се LGBTQIA общество в България, искам всеки човек да се чувства safe. Не само навън, но и вкъщи. Съединението прави силата! 💘

Теодор
Манев

Димитър
Апостолов

Желая всеки български гражданин да има равни права, без значение от неговата раса, религия или сексуална ориентация.

Исмаил
Исмаил

Определям се като гей, отнемайки правото ми да си създам законно семейство с друг мъж мисля, че съм дискриминиран спрямо хетеросексуалните двойки

Анна
Ангелова

Анна
Димитрова

Искам това, което искате и вие! Благодаря ви за всичко, което правите! ❤️

bottom of page