top of page
  • Снимка на автораDeystvie

България държи за заложник бежанец от Франция
Антон Р. е ЛГБТИ журналист, активист и YouTuber. Антон Р. е получил международна

закрила от Франция. На 3 ноември 2023 г. Антон влиза в България през ГКПП Летище

София. Той пристига в София на 3-дневна конференция за утвърждаване на

демокрацията и европейските ценности.

Антон е задържан от Гранична полиция, съгласно искане за временно задържане,

изпратено от съдебните власти на Обединени арабски емирства (ОАЕ) по каналите на

Интерпол – с червен бюлетин на МОКП ИНТЕРПОЛ.

С Постановление за временно задържане под стража на основание чл. 13, ал.3-5, ал.4,

ал.3 ЗЕЕЗА, чл. 64,ал.2 НПК лицето е задържано за срок от 72 часа.

В резултат Антон прекарва 24 часа в ареста на Летище София, след което е преместен

в Централен затвор София. Тъй като Антон никога преди това не е бил задържан, от

уплахата и неизвестността получава сърдечен проблем, заради който е извикан

медицинския екип на Летище София. След искане на адвокатите на Антон адв. Деница

Любенова и адв. Елица Атанасова от ЛГБТИ организация Действие, той е освободен

под парична гаранция в размер на 2000 лева и забрана да напуска пределите на

Република България, което определение е потвърдено от Софийски апелативен съд на

14.11.2023 г.

Съгласно чл. 14, ал. 7 ЗЕЕЗА мярката за временно задържане се взема за срок до 40

дни или за друг срок, установен в международен договор, по който Република България

е страна. Срокът по чл. 14, ал. 7 ЗЕЕЗА е изтекъл на 13.12.2023 г.

На 11.12.2023 г. в СГП е постъпил факс от ДМОС – МВР, с което същите уведомяват

СГП, че съдебните власти на ОАЕ подготвят превода на екстрадиционните документи

на български език, но им отнема повече време и молят за удължаване на крайния срок.

ЗЕЕЗА не определя срок за получаване на официалната молба и документите за

екстрадиция, което означава, че ако следваме липсата на правна регламентация и

очевиден пропуск от страна на законотвореца, то при неизпращане на документите в

начално определения срок от 40 дни по временното задържане по чл. 13 ЗЕЕЗА, то,

след изтичане на този срок, съответната държава членка може безсрочно да държи

дадено лице като заложник на пропуски във вътрешното си законодателство.

До днешна дата Антон Р. е именно заложник на пропуска във вътрешното

законодателство. Днес, 12 февруари бележи 102рия ден, в който Антон е държан в

България, чакайки искането му за екстрадиция, документи, които може би никога няма

да пристигнат. За целия този период Антон Р. плаща наем, както във Франция, така и в

България, всекидневни разходи, а междувременно на 02.01.2024 г. беше освободен от

работодателя си във Франция, поради твърде големия срок на отсъствие.

Поради пасивността на Прокуратурата адвокатите на Антон Р. адв. Деница Любенова и

адв. Елица Атанасова от ЛГБТИ организация Действие са обжалвали постановлението

на СГП, с което са наложени мерки “забрана за напускане на територията на

Република България” и “парична гаранция” пред Софийска градски съд на основание

чл. 68, ал. 4 и л. 61, ал. 3 от НПК.

СГС с Определение от 22.01.2024 г. изпраща жалбата на Апелативна прокуратура -

София с мотивите, че ЗЕЕЗА в частта с наложените мерки не препраща експлицитно

към чл. 61 и 68 от НПК и съответно в настоящия случай мерките не подлежат на

съдебен контрол, в ЗЕЕЗА също не е предвиден съдебен контрол.

Апелативна прокуратура - София потвърди постановление на СГП на 05.02.2024 г., като

Антон от своя страна, обжалва постановлението на АП - София пред Върховна

касационна прокуратура.

Важно е да се отбележи, че в никой от актовете на прокуратурата Антон не е адресиран

като лице с бежански статут, предоставен от Франция, и не са разгледани правните

последици относно статута му на бежанец в Европейския съюз в контекста на ЗЕЕЗА.

Прокуратурата упорито дори не спомена този факт, а адресира Антон Р. като лице с

право на продължително пребиваване във Франция. Бежанският статут на Антон е

многократно потвърден и адресиран и от ВКБООН, които входираха становище пред

Апелативна прокуратура – София, но то остана неадресирано по никакъв начин.

Поради липсата в закона за правна рамка, която урежда правните последици от

изпращането на документите от държавата, която иска екстрадиция, и няма

законоустановен срок, след който наложените мерки за неотклонение отпадат, Антон Р.

е поставен в правен вакуум. Лицето е “заложник” в България за неопределен период от

време, а ако ОАЕ не изпратят необходимите документи - потенциално вечно. Въпреки

че се ползва от закрилата на правото на ЕС като лице с бежански статут, предоставено

във Франция, правото на свободно движение и правото на труд, които са в основата

както на ПЕС, така и на ЕКПЧ, са в състояние на продължавано нарушение от страна

на Република България именно заради липсата на яснота в ЗЕЕЗА.40 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page