top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Дискусия с ЛГБТИ общността в Бургас

Актуализирано: 14.07.2021 г.

На 15 май в Бургас ЛГБТ Действие проведе дискусия с членове на общността, техните близки и приятели.


Основен фокус на срещата бяха хомофобските атаки, случили се през последните няколко години и впечатленията от преживяното на участниците в Бургас Прайд.


Агресията може да е публична, понякога може да е в семейството или в училище, но често ние не виждаме проблемите и не разпознаваме дискриминацията, защото тя е замаскирана като държавна и институционална политика. Промяната зависи от нас, но за да я постигнем, трябва да знаем правата си.


  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.


От 2014 година Младежка ЛГБТ организация Действие предоставя безплатно консултации и правна помощ на хора от ЛГБТИ общността при нарушения на техните права. Можете да се регистрирате на правната ни платформа чрез този линк: pravo.deystvie.org След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page