top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Лидерландия вече е достъпна с жестов превод!


По случай отбелязването на Международната седмица на глухите хора в периода 18 – 24 септември, от следващия месец цялото съдържание на Лидерландия ще бъде достъпно с жество превод, благодарение на приятелите ни от Обединение Deaf.bg.

През 2021 г. бе приет Законът за българския жестов език (БЖЕ), който гарантира правата на глухите граждани в България. Заложените в него специфични изисквания към местните администрации провокираха НСОРБ и Столична община да предложат споделяне на ресурси за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица.


Остават проблемите с осигуряването на сертифицирани преводачи, на професионални обучители по български жестов език, които да работят върху развитието и преподаването на самия език, както и с достъпа на глухите хора до образование.
Все още може да се включите в Лидерландия!


Всеки може да се включи в Лидерландия по всяко време. Съдържанието на Лидерландия е ключово за младежи (18-30 г.), които са представители на уязвими групи (ЛГБТИ+, роми, глухи) и доброволци към граждански организации. Онлайн платформата в отделни свои компонентни или в цялост би могла да служи като безплатен помощен материал в работата на учители и обучители в системата на формалното и неформално гражданско обучение също и на хора в училищна възраст.Проектът „Платформа за активни граждани "ЛидерЛандия" “ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 62 200 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. www.activecitizensfund.bg


12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page