top of page
  • Deystvie

НЕоткриваем = НЕпредаваем

ХИВ-позитивен човек, придържащ се към своето лечение и редовно отчитащ НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, НЕ може да предаде ХИВ на своите сексуални партньори.

Неоткриваем=Непредаваем ХИВ или Н=Н, е официално признат научен консенсус от (WHO) Световната здравна организация, (UNAIDS) Програмата на ООН за ХИВ/СПИН, (ECDC) Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (агенция на Европейския съюз), Центровете за контрол и превенция на заболяванията (агенция на САЩ), и последно, но не по значение, от Министерството на здравеопазването на България.


1. Човек, който живее с #ХИВ и има #НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, може ли да предаде вируса по време на сексуален контакт?

Не. Човек, живеещ с ХИВ, успешно придържащ се към своята антиретровирусна терапия (АРТ), с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар в кръвта си от поне шест месеца насам, излага своя сексуален партньор на нищожен риск от заразяване с ХИВ. „Нищожен“ означва: толкова малък, че дори не може да бъде взет под внимание. Следователно, ХИВ експерти и здравни професионалисти са описали риска от заразяване в публичната здравна комуникация като: „непреносим“, „вече не инфектиращ“, „нулев риск“, „никакъв риск от инфекция“, „не се предава“ и „не може да се предаде“.1, 30


2. Какво са „неоткриваем вирусен товар“ и „вирусологична супресия“?

„Вирусен товар“ се отнася до количеството ХИВ, налично в кръвната проба на човек, който живее с ХИВ. Колкото по-висок е вирусният товар, толкова по-вероятно е предаването на ХИВ. И „неоткриваем“, и „вирусологична супресия“ означават едно и също нещо – изключително ниски нива на ХИВ в кръвната проба. Двата термина са взаимно заменяеми в публичната здравна комуникация.


Неоткриваем вирусен товар: АРТ може да смъкне количеството вирусен товар до степен, в която то е толкова ниско (обикновено под 40 копия на милилитър, в зависимост от типа тест), че не може да бъде засечено при измерване.2 Това състояние се нарича „да имаш „неоткриваем“ вирусен товар“, което предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и едновременно подобрява здравето на човека, живеещ с ХИВ.1 Независимо от това, човекът не е напълно изчистил вируса от кръвта си и не е излекуван от ХИВ. Отличното придържане към АРТ на човек, живеещ с ХИВ, е ключово за непрекъснатото състояние на неоткриваем вирусен товар.


​Вирусологична супресия: Когато АРТ потисне вирусния товар на човек, живеещ с ХИВ, до ниво под 200 копия на милилитър, той е постигнал „вирусологична супресия“. Вирусологичната супресия предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и подобрява здравето на човека, живеещ с ХИВ.1 Проучванията показват, че когато човек е с вирусологично супресиран вирус, той не може да го предаде на своите сексуални партньори. Отличното придържане към АРТ е ключът към постоянна вирусологична супресия.


​За целите на Н = Н кампанията, термините „неоткриваем“ и „вирусологична супресия“ се употребяват като синоними.


3. Какви са доказателствата?

Заключението относно Н = Н е базирано върху тежестта от научния консенсус включващ PARTNER, HPTN 052, Opposites Attract, и Swiss Statement проучванията.3-11 В случая на PARTNER проучването са регистрирани НУЛА трансмисии на ХИВ след отчетените 58 000 случая на необезопасен секс между хора, живеещи с ХИВ, които са с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, и техните ХИВ негативни партньори. Най-новото проучване е Opposites Attract и отчита НУЛА трансмисии на ХИВ сред регистрираните 17 000 случая на необезопасен секс между мъже. След навлизането на комбинираната антиретровирусна терапия (прием на три или повече елемента) няма потвърдени случаи на заразяване с ХИВ от човек, който е с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар.11, 29


4. Рискът НУЛА ли е?

Реално рискът е НУЛА. Заради теоретичната терминология, рискът трябва да бъде определен като „близо до НУЛА“. Предизвикателството идва от това, че научните проучвания никога не могат да докажат абсолютизъм. Чрез статистически анализи числото ще продължава да се доближава все повече и повече до нула. Учените са съгласни, че след като рискът от заразяване с ХИВ според посочените проучвания е нула или близо до нула, човек, живеещ с ХИВ, който е с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, се счита за „неинфекциозен“ за своите сексуални партньори.


5. Защо определени хора казват, че НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар смъква риска от заразяване до 93-96%?

Заради вече грешно разпространеното отчитане при представянето на резултатите от проучването HPTN 052. Това проучване е имало за цел да анализира риска от заразяване, считано от първия ден, в който човек, живеещ с ХИВ, започва да приема АРТ. Причината за отчетените 96% намаляване на риска (заключение от междинните резулта