top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Отменен отказ за издаване на виза на член на семейството на гражданин на ЕС в България

Актуализирано: 11.01Административен съд София - град (АССГ) отмени отказ за издаване на виза Д на сръбска гражданка, която е член на семейството на гражданка на България.


Теди е гражданка на Сърбия, т.е. държава, която не е членка на ЕС. Сключва брак в държава членка на ЕС с гражданка на България. През август 2022 Теди подава заявление за издаване на виза вид “Д”, но получава отказ от завеждащия компетентната българска консулска служба. ЛГБТИ Организация “Действие” в лицето на адв. Деница Любенова обжалва постановения отказ, твърдейки, че незаконосъобразен поради противоречие с Европейската конвенция за правата на човека и правото на Европейския съюз.


Днес (05.05.2023 г.) АССГ постанови решение, че отказът е незаконосъобразен. На първо място, съдът казва, че е недопустимо в една държава заявителката да е член на семейството на гражданин на ЕС, а в България да не е. Съдът тълкува българския закон в съответствие с правото на ЕС, като казва, че понятието “съпруг” следва да се разбира в смисъла на “съпруг, където е сключен брака”, т.е. неутрално от гледна точка на пола, а не само съпруг по силата на брак, сключен в България. Прилагайки решението на Съда на ЕС по делото Coman, С-673/16 и това по делото Metock, C-127/08, АССГ заключва, че последиците при сключен и признат брак в друга държава членка на ЕС следва да се зачетат при признатата на всеки гражданин на Съюза свобода да се движи и да пребивава на територията на държавите членки.


АССГ обобщава, че не може в едни европейски държави, където е признат еднополовият брак, брачният партньор да е такъв за целите на свободата на движение и пребиваване, а в други европейски държави - да губи това си качество. Съдът и останалите органи са длъжни за зачетат това правно положение и породените въз основа на него фактически отношения, без да се иска от тях да го легализират. Изискванията на закона са изпълнени според АССГ и поради това той установява, че виза следва да бъде издадена на Теди като член на семейството на гражданин на ЕС.


ЛГБТИ организация Действие предоставя про боно правна помощ и представителство на ЛГБТИК+ хората в и извън България. Работата ни променя средата, а усилията ни водят до промяна в българското и европейското законодателство. В работата ни ние продължаваме да държим институциите отговорни за нарушаване на правата на общността ни.

Ако смятате, че сте обект на дискриминация или неравно отношение, обърнете се към нас. Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

349 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Yorumlar


bottom of page