top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Отменен отказ за издаване на виза на член на семейството на гражданин на ЕС в България

Актуализирано: 12.05Административен съд София - град (АССГ) отмени отказ за издаване на виза Д на албанска гражданка, която е член на семейството на гражданка на България


Т.Д. е гражданка на Албания, т.е. държава, която не е членка на ЕС. Сключва брак в държава членка на ЕС с гражданка на България. През август 2022 Т.Д. подава заявление за издаване на виза вид “Д”, но получава отказ от завеждащия компетентната българска консулска служба. ЛГБТИ Организация “Действие” в лицето на адв. Деница Любенова обжалва постановения отказ, твърдейки, че незаконосъобразен поради противоречие с Европейската конвенция за правата на човека и правото на Европейския съюз.


Днес (05.05.2023 г.) АССГ постанови решение, че отказът е незаконосъобразен. На първо място, съдът казва, че е недопустимо в една държава заявителката да е член на семейството на гражданин на ЕС, а в България да не е. Съдът тълкува българския закон в съответствие с правото на ЕС, като казва, че понятието “съпруг” следва да се разбира в смисъла на “съпруг, където е сключен брака”, т.е. неутрално от гледна точка на пола, а не само съпруг по силата на брак, сключен в България. Прилагайки решението на Съда на ЕС по делото Coman, С-673/16 и това по делото Metock, C-127/08, АССГ заключва, че последиците при сключен и признат брак в друга държава членка на ЕС следва да се зачетат при признатата на всеки гражданин на Съюза свобода да се движи и да пребивава на територията на държавите членки.


АССГ обобщава, че не може в едни европейски държави, където е признат еднополовият брак, брачният партньор да е такъв за целите на свободата на движение и пребиваване, а в други европейски държави - да губи това си качество. Съдът и останалите органи са длъжни за зачетат това правно положение и породените въз основа на него фактически отношения, без да се иска от тях да го легализират. Изискванията на закона са изпълнени според АССГ и поради това той установява, че виза следва да бъде издадена на Т.Д. като член на семейството на гражданин на ЕС.


ЛГБТИ организация Действие предоставя безплатна правна помощ. Ако и вие сте обект на дискриминация, свържете се с нас!


info@deystvie.org


Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

329 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page