top of page
 • Снимка на автораDeystvie

Покана за общо събрание

Актуализирано: 23.01.2023 г.ДО

членовете на Общото събрание на

Сдружение „Младежка ЛГБТ организация Действие“, с ЕИК 176377812


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ“


УВАЖАЕМА/И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ,


С настоящата, на основание чл. 18, ал. 1 от Устава на Сдружение „Младежка ЛГБТ организация Действие“, в качеството ми на Председател на Управителния съвет, свиквам Общо събрание на Сдружение „Младежка ЛГБТ организация Действие“, което да се проведе на 21.01.2023 г. от 11:00 часа, на адрес: гр. София, бул. Витоша № 62 А, ет. 5, ап. 17, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за приемане на нови членове на основание чл. 10 от Устава на Сдружението, считано от провеждането на настоящото Общо събрание, а именно:

- Деница Любенова,

- Венета Лимберова,

- Радослав Стоянов,

- Радина Петришка

- Владислав Петков

- Лилия Бабулкова,

- Мирослав Карталски,

- Дарина Коилова,

- Мила Владимирова Люцканова

 1. Вземане на решение за прекратяване на членството на основание чл. 11, т. 1 от Устава на Сдружението, считано от провеждането на настоящото Общо събрание, на следните членове:

- Боряна Кирилова Петрова,

- Димитър Дечков Димитров

- Калоян Георгиев Станев

- Марко Николаев Марков

- Мирослава Димитрова Христова


 1. Вземане на решение за освобождаване на следните членове на Управителния съвет, поради прекратяване на членството им в Сдружението:

 • Мирослава Димитрова Христова,

 • Мила Владимирова Люцканова

 • Венета Калинова Лимберова

 1. Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет, считано от провеждането на настоящото Общо събрание, а именно:

 • Деница Иванова Любенова,

 • Радослав Светославов Стоянов,

 • Лилия Петрова Бабулкова

 1. Вземане на решение за избор на Деница Иванова Любенова, за председател на Управителния съвет, считано от провеждането на настоящото Общо събрание.


01.12.2022 г.

Град София

С УВАЖЕНИЕ: Венета Калинова Лимберова

24 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page