top of page
  • Снимка на автораDeystvie

#ХубаваРабота: Какви са политическите реакции за хомофобията в България?

#ХубаваРабота е новият видео проект на Слава Дойчева и “Младежка ЛГБТ организация Действие”, който представя по интересен начин хипотетичните позиции, които водещите партии биха заели като отговор на вълната от насилие над ЛГБТИ+ общността в България през последните месеци.Режисьорката Слава Дойчева споделя: "Правейки го, разбрах колко много са се обезценили думи като справедливост, солидарност и равенство, предъвкани в политическите усти…Но продължавам да вярвам, че сърцето може да откликва и мълчанието няма да опази никого. Прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Гласувайте."


Единствената партия, която през Прайд месеца излезе с позиции, заявявайки подкрепа за правата на ЛГБТИ общността и осъждайки хомофобските нападения, е Зелено движение, което е част от коалицията "Демократична България".


“Зелено движение категорично се обявяваме срещу проявите на агресия над групи от обществото в България независимо от техния пол и сексуална ориентация. България е правова държава, равното третиране на хората е гарантирано от Конституцията. България повече от всякога има нужда от свободни хора, които да реализират потенциала си за доброто на всички, без да се страхуват и притесняват за своя живот.”
Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


25 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page