top of page
  • Снимка на автораDeystvie

#ХубаваРабота: Какви са политическите реакции за хомофобията в България?

#ХубаваРабота е новият видео проект на Слава Дойчева и “Младежка ЛГБТ организация Действие”, който представя по интересен начин хипотетичните позиции, които водещите партии биха заели като отговор на вълната от насилие над ЛГБТИ+ общността в България през последните месеци.Режисьорката Слава Дойчева споделя: "Правейки го, разбрах колко много са се обезценили думи като справедливост, солидарност и равенство, предъвкани в политическите усти…Но продължавам да вярвам, че сърцето може да откликва и мълчанието няма да опази никого. Прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Гласувайте."


Единствената партия, която през Прайд месеца излезе с позиции, заявявайки подкрепа за правата на ЛГБТИ общността и осъждайки хомофобските нападения, е Зелено движение, което е част от коалицията "Демократична България".


“Зелено движение категорично се обявяваме срещу проявите на агресия над групи от обществото в България независимо от техния пол и сексуална ориентация. България е правова държава, равното третиране на хората е гарантирано от Конституцията. България повече от всякога има нужда от свободни хора, които да реализират потенциала си за доброто на всички, без да се страхуват и притесняват за своя живот.”
Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правна платформа.


Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


25 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page