top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Покана за обучение на студенти

Сексуалната ориентация и половата идентичност в Международното частно право и Правото на ЕС | 16 и 17 октомври | Swimming Pool | София
Кои сме ние?

ЛГБТИ организация Действие е посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България чрез законодателна промяна в сферите на регулиране правата на партньорите от един и същи пол и техните семейства, инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регламентирана процедура за промяна на пола. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в българското общество. Действие е единствената ЛГБТИ организация предоставяща правна помощ в случай на дискриминация на основа сексуална ориентация и полова идентичност. Действие води дела за признаване на актове за брак между лица от един и същи пол, сключени в чужбина, актове за раждане на деца, родени в еднополови семейства. Действие води дела за престъпления от омраза, транс и интерсекс лица при смяна на гражданския пол, молби за международна закрила на ЛГБТИ лица и на лица, живеещи с ХИВ.


Нашите дела и опит в сферата


Дело пред Голям състав на Съда на Европейския съюз за отказ от страна на Република България от признаване на издаден от друга държава членка акт за раждане, в резултат на което дете на 2 години все още няма гражданство. Повече за делото може да научите тук.


Дело пред Европейски съд по правата на човека за признаване на правните последици от брак, сключен между две лица от един и същи пол в България – Koilova and Babulkova v. Bulgaria.


Правото на свободно движение за еднополовите партньори, когато единият от партньорите е гражданин на 3та страна. Решение на Върховен административен съд, с което се признава правото на член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и с когото е в хомосексуална връзка, да пребивава в България. Прочетете повече от БНР и Associated Press


Какво представлява обучението?


Обучението ще разгледа сексуалната ориентация и половата идентичност в светлината на Правото на ЕС и Международното частно право и какви права имат ЛГБТИ хората в България. Семинарът ще се фокусира върху няколко основни теми:

  • Право на семеен живот според Правото на ЕС и ЕКПЧ

  • Бежанско право

  • Преюдициални запитвания и жалби до ЕСПЧ

  • Престъпления от омраза


Къде ще се проведе обучението?


Обучението ще се проведе в една от най-емблематичните сгради на София – Swimming Pool, наричано още Покривът на София.


Кога?


В дните на 16 и 17 октомври ще бъдат сформирани две групи от по 15 участника.

Заниманията продължават от 12:00 до 16:00 часа.


Какво осигуряваме?


Всички материали се осигуряват от организацията.

Поемаме разходи от страната.


Регистрацията за събитието се приема чрез попълване на този формуляр


 

Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз

285 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page