Liga_edited.png

Лига на равнопоставеността

идеята

целите

Лига на равнопоставеността е коалиция от организации, активисти и експерти, които работят за пълноправно участие на всички граждани в обществения живот, с фокус върху някои от най-изключените групи (роми, ЛГБТИ, глухи, хора с увреждания).

Консолидиране и изграждане на капацитет на коалиция от организации, участници и активисти, работещи с различни потиснати общности;

  • Да се ​​изгради движение срещу дискриминация, ангажирайки настоящите и бъдещи лидери от потиснатите общности , както и съюзници от мнозинството с акцент върху младите хора;

  • Да се ​​противопоставим на вредните стереотипи, водещи до дискриминация, чрез обучение, културни и политически събития;

  • Осигуряване на политическа реакция и участие на потиснатите общности в политическите въпроси;

  • Тестване, оценка и разпространение на модел за съвместни действия на потиснатите общности и техните организации срещу всяка форма на дискриминация.

Лига на равнопоставеността и местните избори през 2019 г. 

Лига на равнопоставеността и местните избори през 2019 г. 

На 17 октомври 2019 година Лига на равнопоставеността, заедно с партньори от гражданския сектор, беше домакин на предизборен дебат „София на равнопоставеността: политики към уязвими групи“. Това беше първият подобен форум в България, който даде възможност на представители на няколко уязвими групи – ромската общност, ЛГБТИ общността и глухата общност – да зададат своите въпроси на кандидати за местна власт и да чуят техните идеи как те могат да бъдат решени.

Изказваме огромна благодарност на включилите се в този дебат:

Шествие за равнопоставеност в Пловдив

През последните години се наблюдава все по-силно разделение на българското общество. През 2019 година то беше допълнително поляризирано с разделящи предизборни кампании, някои от които специално подкопаващи толерантността като ценност и правата на човека като висше благо. Бяха посочвани, нарочвани и демонизирани уязвими групи, сред които традиционно най-потърпевши бяха ромите и ЛГБТИ хората. Бяха саботирани опитите да се гарантират правата на жените и децата, с неразбиране бяха обсъждани промени в политиките спрямо хората с увреждания. Гражданският сектор и неправителствените организации, работещи за прогресивни каузи, бяха нападани и дискредитирани.

Време е това ескалиращо движение надолу относно правата на човека в България да спре. Време е да извадим говоренето за уязвимите групи от полето на националистическа истерия и да нормализираме разговора относно различията. Време е да работим конструктивно за политики на равнопоставеност, вместо на разделение и изключване.

 

Ние вярваме, че основните политически сили в България са готови за тази стъпка, но се страхуват, че техните опоненти ще се възползват от това, за да ги атакуват. Но това има едно много просто решение – тази стъпка трябва да направим всички заедно.

Затова призоваваме всички основни политически сили с проевропейски профил, всички граждански организации и групи, които работят за укрепване на правата на човека, всички представители на уязвими групи, всички граждани, които вярват в хуманистичната идея за достойнство и равенство, да започнем да правим първи крачки заедно. Като символичен старт на този процес каним всички да се включат в Шествие за равнопоставеност „Заедно е супер“ навръх Международният ден на толерантността – 16 ноември. То ще се проведе в традиционно толерантния град Пловдив, спечелил титлата Европейска столица на културата за 2019 година с мотото „Заедно“.

Шествието е послание, че независимо от политически стратегии за изкуствено разделение, можем да заздравим социалната тъкан, да се отнасяме един към друг с уважение, да подкрепяме тези, които са в ситуация на неравнопоставеност. Включването в шествието е нашият начин да кажем, че човекът е човек, независимо от етнически произход, религия, цвят на кожата, сексуална ориентация и полова идентичност, увреждане или друга идентичност.

Това е началото на по-дълъг път, който трябва да извървим заедно – към общество, в което сме по-свободни, по-достойни и по-солидарни. Общество на равнопоставеността.

Декларацията е инициирана от „Лига на равнопоставеността“ – коалиция от организации, активисти и експерти, които работят за пълноправно участие на всички граждани в обществения живот, с фокус върху някои от най-изключените групи (роми, ЛГБТИ, глухи, хора с увреждания).

Декларацията е отворена за подкрепа от институции, неправителствени организации, неформални колективи и групи, както и граждани. За да подкрепите, натиснете тук.

 

Проектът “Лига на равнопоставеността” е общ проект на Фондация “С.Е.Г.А.”, Младежка ЛГБТ организация Действие, Младежки клуб „Рома-Столипиново“ и

Фондация “Заслушай се”. Проектът се финансира по Програма Права, Равенство и Гражданство (2014-2020) на Европейската Комисия.

eu-logo.png

Този проект е съфинансиран по програма "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз.