Queers напред!

Проектът „Queers напред!“ е младежки обмен и има за цел да предостави възможности пред младите queer хора, включително да ги подкрепи в прехода между образование и работа. 

Централният въпрос на проекта е: Как да подготвим нашите млади за прехода и предстоящите промени в работната среда по-добре?

Проектът се основава на методи за неформално обучение, като включва ролеви игри, барометър, обучителни колажи и клъстери, както и разговори с експерти и хора с подобен опит. Участниците ще подобрят своята работоспособност, както и чуждите си езикови умения, като в същото време ще им бъдат предложени нови начини на мислене. Те ще бъдат запознати с идеята „да се научим да учим“, да се чувстват повече като граждани на Европа, да споделят европейски ценности и ще ги преживеят чрез самия обмен. По-специално, участниците ще задълбочат своите знания относно пола проблеми и идентичности, с акцент върху укрепването на себе си във връзка със собствената им среда.

 

Финансирана по програма Еразъм + към JUGEND für Europa, Национална агенция Еразъм + Младежта в действие, Германия