Rainbow Shield

Blank_Top_edited.png

Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България

Проектът “Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България” цели да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България. Конкретните цели на проекта са: разширяване на обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ, и да подобрят своя опит в това; да се ​​осигурят възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ права по холистичен начин, включително правни съвети, съдебни спорове, психологическа подкрепа и медийна подготовка; повишаване на осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване; тестване и разпространение на най-добрите практики на гражданските организации за повишаване на правната защита на ЛГБТИ хора в цяла Европа.

Младежка ЛГБТ организация Действие – България
Фондация Билитис – България
Фондация ГЛАС – България
Accept – Румъния
NELFA Association – Белгия

eu-logo.png

Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз