Дъга над омразата

BG-rainbow-over-hate-logo.png

Увеличаване на капацитета на участниците, оказващи подкрепа на жертвите на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза в България (Rainbow Over Hate)

Цели

Основните цели на проекта “Дъга над омразата” са да се оцени приложимостта на Директива 2012/29/EC за нуждите на ЛГБТИ хората в България, да се разработи документ с предложения и препоръки за транспонирането на директивата и да се сигнализира за нарушения на европейското законодателство. Проектът предвижда осигуряването на дейности за изграждане на капацитет за професионалисти с пряк контакт с жертви на престъпления от омраза, повишаване на осведомеността за хомофобските и трансфобските престъпления от омраза и последиците от тях за ЛГБТИ общността и обществото като цяло, изграждането на нови коалиции, които да участват в консултативния процес с държавата и да обединят усилията си за промяна в политиката по отношение на престъпленията от омраза.

 

Основни планирани дейности:

 • Насърчаване за събирането на информация и регистрирането на престъпления;

 • Изготвянето на доклад относно транспонирането на Директивата;

 • Изграждане на партньорство с полицията;

 • Осигуряване на национални и регионални специализирани обучения за полицията;

 • Осигуряване на специализирани обучения за служителите в центровете за подкрепа на жертви;

 • Осигуряване на специализирани обучения за адвокати;

 • Създаването на кампания, насочена към ЛГБТИ общността и масовата публика;

 • Организирането на общностни събития, които да повишат осведомеността за проблема;

 • Организирането на събития и семинари с цел изграждане на доверие между полицията, прокурорите и ЛГБТИ активистите;

 • Организирането на дискусия по темата на кръгла маса;

 • Провеждането на международна конференция посветена на темата за престъпленията от омраза;

Продължителност на проекта:

24 месеца (от 1.07.2019 – до 30.06.2021)

Партньори:

Фондация ГЛАС

Младежка ЛГБТ организация Действие

Фондация Билитис

eu-logo.png

Този проект е финансиран по програма "Права, равенство и гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз.