Здрави, смели, горди

Unicorn_edited.png

Програма за подкрепа на психичното здраве за младежи от ЛГБТИ

telusinternational.jpg

Проектът е насочен към подобряване на осведомеността на ЛГБТИ общността за психично здраве с особен акцент върху ЛГБТИ младежите. ЛГБТИ хората често нямат възможности за пълно включване и развитие в обществения живот и са заклеймени в собствените си семейства, което влияе много на младите хора. Фактори като тормоз и домашно насилие, цялостната стигматизация на общността на ЛГБТИ, липса на професионалисти и изградена система за помощ и подкрепа допринасят за много случаи на проблеми с психичното здраве сред младежите от ЛГБТИ общността. 
 

От 2019 г. Действие организира срещи за групова подкрепа, ръководени от психолог. Групата за психологическа помощ е процес, който ще подобри трайно психичното здраве на участниците и ще адресира основни и общи проблеми.


Проектът се финансира от Обществения борд на Телъс Интернешънъл в България.