top of page
  • Снимка на автораDeystvie

ЕСПЧ: България трябва да признае еднополовите семейства


Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови решението си по делото Коилова и Бабулкова срещу България (Koilova and Babulkova v. Bulgaria, жалба № 40209/20) и задължи България да създаде правна рамка, която да признае еднополовите връзки.

Историята на Лили и Дари по пътя на признаване на брака им

Лилия Бабулкова и Дарина Коилова, или както ние ги наричаме, Лили и Дари, са заедно повече от 14 години. Още в университетските си години разбират, че чувствата между тях са силни и непреходни, и стават опора една за друга. Лили и Дари са пример за това какво е истинска любов – заедно изградиха дома си, заедно изградиха преводаческата си фирма и заедно се борят за правото на всички нас да имаме семейство. През 2016 г. те решиха да узаконят съюза си и сключиха брак във Великобритания. След това подадоха искане към Столична община, район “Люлин”, с което искат бракът им да бъде признат в България съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация. През 2017 г. Столична община, район “Люлин”, постанови отказ да регистрира брака. Двете заведоха дело в Административен съд – София-град срещу този отказ.


Делото на Лили и Дари изначално беше поето от правния екип на ЛГБТИ организация “Действие”, като за процесуални представители ангажирахме няколко адвокати, известни с правозащитната си работа – адв. Деница Любенова, адв. Адела Качаунова, доц. Христо Христев, доц. Боряна Мусева и адв. Христо Копаранов.


Административен съд – София-град постанови решение, с което потвърди отказа на Столична община, район “Люлин”, а това решение беше потвърдено и от Върховния административен съд през 2019 г.


Освен дело за признаване на брака им, Лили и Дари водят и дело за смяна на фамилията на Дари, като делото е висящо пред Софийския градски съд. Лили и Дари водиха и дело срещу Центъра за асистирана репродукция, където им беше отказано финансиране на процедурата поради единствената причина, че бяха уведомили центъра, че са в брак.


Производство пред Европейския съд по правата на човека

През 2020 г. Лили и Дари чрез адв. Деница Любенова от “Действие” подадоха жалба срещу Република България пред ЕСПЧ с искане за установяване на нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) – право на зачитане на личния и семейния живот.


Два са основните проблеми, които жалбата се опитва да разреши:

  • От една страна е фактът, че Дарина Коилова и Лилия Бабулкова имат законно сключен граждански брак в държава – членка на Съвета на Европа, т.е. държава, членка по ЕКПЧ, и бракът им не може да получи своята регистрация в рамките на Република България. Липсата на регистрация на брака им ги подлага на правна несигурност и ги принуждава да живеят в правен вакуум на територията на България.

  • От друга страна, България не е уредила по никакъв начин правното признаване на семействата на лица от един и същ пол, с което поставя в риск семействата, които се намират в идентична ситуация. Неуреждането на правата на ЛГБТИК+ семействата засяга всички семейно-правни взаимоотношения, в които тези семейства встъпват – наследствени, данъчно-осигурителни, родствени, по отношение на бъдещите им деца, и им отнема над 300 други права, гарантирани на хетеросексуалните семейства.Изводи, постановени в решението на Европейския съд по правата на човека

В своето решение ЕСПЧ потвърждава установената си практика, че България, както и другите държави, членки на Съвета на Европа, са задължени да създадат правна рамка, уреждаща отношенията на семействата на еднополови двойки. За целта може да се въведе различна от брака правна форма за признаване на всички семействата, които не са сключили брак.

Съдът постановява, че при липсата на официално признаване еднополовите двойки не са нищо повече от фактически съюзи според българското законодателство, като партньорите не могат да регулират основни аспекти от живота си като двойка, като например тези, свързани с имуществото, издръжката, защитата от домашно насилие и наследяването, както официално признато семейство. Те също така не могат да се позовават на съществуването на връзката си в отношенията със съдебните или административните органи. Жалбоподателките имат особен интерес да получат възможност да регистрират съюза си, за да бъдат техните отношения законно признати и защитени без ненужни пречки – под формата на основни права, отнасящи се до всяка двойка в стабилна връзка.


Съдът намира, че нито едно от основанията за нарушаване на обществения интерес, изтъкнати от правителството, не надделява над интереса на жалбоподателките да получат адекватно признаване и защита от закона на отношенията си. Съдът стига до заключението, че България е надхвърлила пределите на свободата си на преценка и не е изпълнила позитивното си задължение да осигури правото на жалбоподателките на зачитане на техния личен и семеен живот.


Защо това е важно за България?

Решението е ключово и фундаментално за развитието на българското законодателство в сферата на равенството и ЛГБТИ правата. Множество двойки в България се намират в правен вакуум, защото от едната страна на границата са съпрузи, а от другата страна– на територията на Република България – нямат никаква правна връзка. ЕСПЧ задължава българската държава да създаде правна рамка, която да позволява на еднополовите двойки да получат адекватно признаване и защита на връзката си.


Лили и Дари поведоха борбата за една цяла общност. Те бяха открити и в окото на медийното внимание, когато това беше трудно и опасно. През 2017 г., когато медиите за първи път публикуваха статия за тяхната съдебна битка, ние всички получихме десетки хиляди съобщения с омраза и заплахи, но също така получихме и десетки хиляди съобщения от общността с подкрепа за борбата, която сме подхванали. Лили и Дари изложиха на риск собствения си личен и семеен живот, за да стигнем до днес, когато публична институция в лицето на Европейския съд по правата на човека им казва, че те имат право да бъдат семейство и че ние всички ЛГБТИК+ хора не сме втора ръка граждани, а равноправни членове на това общество.Екипът на ЛГБТИ организация “Действие” благодари на Лили и Дари за смелостта и постоянството им в борбата за равни права за ЛГБТИК+ семействата в България. Благодарим и за вярата и доверието в нас!


Помогнете ни да продължим да променяме света за ЛГБТИК+ хората в България!


Направете дарение с директен банков превод:


Младежка ЛГБТ организация Действие ЕИК: 176377812 Представлявана от: Деница Любенова IBAN: BG20UNCR70001523122810

1733 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page