top of page
  • Снимка на автораDeystvie

ТРАНС хората имат ПРАВА!


След искане, отправено от ЛГБТИ организация Действие до Съветът на министрите на Съвета на Европа България може да бъде поставена под процедура за засилено сътрудничество за неизпълнение на осъдителното решение Я.Т. с/у България


На 4 май т.г. ЛГБТИ Организация Действие чрез адв. Деница Любенова изпрати искане до Съвета на министрите към Съвета на Европа относно задълбочаващите се проблеми по отношение на юридическата промяна на пола в България, свързани със скорошното решение на ОСГК на ВКС по тълкувателното дело, касаещо юридическата смяна на пола на транс хората в България.


ЛГБТИ организация Действие прави искане по отношение на България да бъдат предприети действия и да бъде задължена да приеме законодателна рамка, гарантираща правото на транс общността за юридическа смяна на пола.


През юли 2020 г. по делото Y.T. преди Европейския съд по правата на човека България беше осъдена за това, че неоснователно е отказала на трансексуално лице да промени пола си в регистъра за гражданско състояние, въпреки че външният му вид и социалната и семейната му идентичност са променени от дълго време, а това според Съда представлява нарушение на член 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Въпреки това през февруари т.г. ОСГК на Върховният касационен съд постанови тълкувателно решение, според което не е допустима промяна на данните относно пола на транссексуално лице.


Именно по повод на това решение организацията ни сигнализира Съвета на министрите, който следи за изпълнението на осъдителните решения срещу държавите, за това, че проблемът относно юридическата смяна на пола се задълбочава. Уведомихме не само за Решение №15 от 2021 г. на Конституционния съд, според което понятието “пол” в българската Конституция следва да се разбира само в биологичен смисъл, но и за тълкувателното решение на ВКС, което прегради всички опити на транс и интерсекс общността в България да упражнят правото си на полова идентичност. В резултат на това в последните месеци са постановени редица откази на съдилища да признаят смяна на пола на транссексуални лица.


Съветът на министрите потвърди получаването на сигнала ни и той беше изпратен до Правителството на България. Действие поиска поставянето на България под процедура на засилено сътрудничество и отправи препоръка за приемане на законодателна рамка, регламентираща условията за промяна на данните относно пола, вписан в акта за раждане, като задължителна част от тази правна рамка да бъде регламентирането на правото на транссексуалните и интерсексуалните лица да променят данните относно своя пол. Действие поиска още и налагането на общи мерки и гласуването на временна резолюция по въпроса на предстоящото заседание на Съвета на Министрите.

Действие има готовност да работи с Министерство на Правосъдието и Правителството на РБ за бързо и ефективно отстраняване на пречките, стоящи пред транс общността ни, за да можем да гарантираме правото ни на самоопределение.


ЛГБТИ организация Действие предоставя безплатна правна помощ. Ако и вие сте обект на дискриминация, свържете се с нас!Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.134 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Komentarai


bottom of page