top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Общностна ЛГБТИ среща в Пловдив

На 20 декември в Пловдив ЛГБТ Действие проведе дискусия с членове на общността, техните близки и приятели.


Основен фокус на срещата бяха ситуациите, които са ежедневие за ЛГБТИ хората, както и ролята на Действие като организация, която предлага безплатна правна помощ на хората от общността, които са обект на дискриминация или жертви на престъпления омраза. В последвалата дискусия се включи Веница Лимберова, която разказа повече за стратегическите дела, които Действие води и по какъв начин тяхното спечелване може да доведе до законодателни промени в България.

Други теми, които бяха засегнати са: “Защо най-належащите законодателни промени са свързани с престъпленията от омраза и брачното равенство?’’, както и “Кои политически партии и политици заявиха подкрепа за ЛГБТИ общността през изминалите месеци?”.

Получи се интересна дискусия с множество споделяния и въпроси, които бяха отправени към екипа ни.

Говоренето за това, което ни вълнува като общност, обмяната на мнения и идеи, въпросите очи в очи, обединяването зад общи искания, е част от пътя ни да използваме енергията си за реални постижения.


  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

8 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page