top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Deystvie goes European: Борбата за правата на Бебе Сара е вече борба за европейско законодателство

Актуализирано: 24.11.2022 г.Регламент относно взаимното признаване на родителството в трансгранични случаи


Родителството е гражданското състояние, което урежда законните семейни отношения между детето и неговите родители. Докато установяването на родителството се урежда от националното семейно право, признаването на родителството, което вече е установено в чужбина, обикновено се разглежда в правилата на международното частно право. Този статут е в основата на много права, т.е. придобиване на гражданство, пребиваване, издръжка и наследяване.


Отказът за признаване на родителството може да остави дете без гражданство, да доведе до отказ на родителя да даде разрешение за медицинска процедура за детето в болница или да запише детето в училище, или също така да раздели деца от един от техните родители в случаи на отвличане на дете, когато държавата-членка, в която детето е отведено, не признава родителските връзки на родителя, поискал връщането на детето. По този начин отказът на държавата да признае установеното в чужбина родителство може да има тежки последици за децата и техните семейства.


Всичко това са дела, по които „Действие“ работи от години и най-сетне те бяха чути в Европейския Парламент в Страсбург.

Днес, 23 ноември 2022 г. адв. Деница Любенова, Директор Правна програма на ЛГБТИ Действие и Венета Лимберова, Председателка на организацията, заедно с ЛГБТИ Интергрупата на Европейския Парламент (LGBTIQ Intergroup of the European Parliament) организираха и участваха в пресконференция за правата на родителите в рамките на Европейския съюз при случай на смесени ЛГБТИ семейства от различни държави, които упражняват правото си на свободно движение.


Докато материалното право относно родителството е в обхвата на семейното правото на държавите членки, Съюзът може да приеме мерки относно семейното право с трансгранични последици съгласно член 81, параграф 3 от ДФЕС. На 14 април 2021 г. Европейската комисия публикува начална оценка на въздействието върху Регламент относно признаването на родителството между държавите членки и проведе обществена консултация от 19 май до 25 август 2021 г. Европейската комисия създаде експертна група, която да я подпомага в подготовката на законодателни предложения и политически инициативи.


В своята Резолюция относно правата на ЛГБТИК хората в ЕС от 14 септември 2021 г. Европейският Парламент призова Европейската Комисията да предложи законодателство, изискващо от всички държави членки да признават за целите на националното право възрастните, посочени в акта за раждане, издаден в друга държава членка като законни родители на детето, независимо от законния пол или семейното положение на пълнолетните.


За да подчертае важността на въпросите поставени по делото пред СЕС С-490/20 (делото Бебе Сара), водено от правния екип на „ЛГБТИ Действие“, Интергрупата на Европейския Парламент с помощта на евродепутатите и правния екип на „ЛГБТИ Действие“ поставиха няколко въпроса, които бяха добавени към дневния ред на заседанието на Парламента днес – 23 ноември 2022 г. Това е от изключителна важност за законодателната инициатива, която ЕК ще представи на 7 декември 2022 г. в своя Пакет от мерки по равнопоставеността. Този пакет от мерки включва и Регламент относно взаимното признаване на родителството в трансгранични случаи.


142 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page