top of page
  • Deystvie

Събитие за правата на ЛГБТИ общността в Бургас

На 9 март в Бургас ЛГБТ Действие проведе дискусия с членове на общността, техните близки и приятели на тема, свързана с правата на ЛГБТИ хората в България.


Темата за правата на ЛГБТИ хората и семействата е важна и обширна. Тя касае всички нас. Именно затова в сряда, 09 март, Действие организира събитие, на което участниците бяха запознати с приложението на делата "Коман" и "бебе Сара" към наследствените взаимоотношения и това какво може да направим сега или да направим за в бъдеще, за да променим ситуацията.


Участник в събитието беше адв. Деница Любенова, която води ключови дела, чиито изход може да повлияе върху българското законодателство, а исковете са за дискриминация, признаване на актове за раждане, признаване на бракове, сключени в чужбина, дела за престъпления от омраза и при транс- и интерсекс хора за смяна на пола.


След това екипът ни беше подготвили специална селекция от късометражни ЛГБТИ филми, в която много от нас се препозаха с главните герои и участници.


  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.pravo.deystvie.org