top of page

Всички новини по делото БЕБЕ САРА
пред Голям състав на ЕС

Столична община, Район Панчарево трябва да издаде акт за раждане, в който да са вписани и двете ѝ майки на Сара, постанови днес Административен съд София - град. Безпрецедентно решение, което признава за пръв път, че ЛГБТИ хората имаме права и че семействата, които изграждаме са равнопоставени с останалата част на обществото ни. 

Обновена: 16 май 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сара е родена през 2019 г. в Испания в семейство на две майки – Калина и Джейн, и вече повече от две години властите отказват издаването ѝ на акт за раждане. Днес Административен съд София – град се произнесе с решение, с което признава българското гражданство на Сара и задължава административните органи да ѝ издадат акт за раждане, в който да са вписани и двете ѝ майки!

Битката започва още през 2019, когато се оказва, че Сара e поставена в риск да остане без гражданство, въпреки че и двете ѝ майки са записани в испанския акт за раждане. Испания отказва да ѝ предостави такова, защото родителите ѝ не са испански граждани. Въпреки че Джейн е от Великобритания, тя не може да предаде гражданството си, защото Сара е родена извън Острова. Единствената възможност за семейството остава получаване на българско гражданство, предадено от Калина, която е българка.

Калина като записана майка в испанския акт за раждане на Сара подава молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на детето. Столична община изисква доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. С входирана молба молителката е заявила, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. В резултат на това Столична община отказва издаване на български акт за раждане.

Отказът беше обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). Съдът, от своя страна, изпрати преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуване на европейското законодателство във връзка с правото на свободно движение и с правото на личен и семеен живот на Сара и нейните майки. На 14 декември 2021 г. СЕС констатира, че българските власти са задължени да издадат лична карта за самоличност или паспорт на Сара, удостоверяващ нейното гражданство и посочващ нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти. Това решение е от значителна важност за развитието на европейското законодателство и засяга над 100 000 семейства, които се намират в подобен юридически парадокс.

След решението на СЕС делото се върна отново при АССГ, за да може съдът да прецени как да приложи решението в контекста на българското законодателство. Днес съдът излезе с решение, с което потвърждава българското гражданство на Сара и задължава администрацията да издаде акт за раждане, в които да бъдат вписани и двете майки като родители! Това решение е ключово за еднополовите семейства и пълноправното упражняване на родителски права и от двамата родители. Съдебният акт е огромна стъпка по пътя към равното зачитане на децата с еднополови родители и семейните и личните права на всеки.

След повече от двегодишна битка майките на Сара споделят вълненията около успеха:

“Страшно сме развълнувани от решението и сме изключително щастливи, че след толкова много чакане в крайна сметка имаме положително решение на ситуацията за нашето семейство. Беше ни изключително трудно да бъдем откъснати от семействата си през тези години и най-сетне сме щастливи, че ще можем отново да се срещнем с тях. Независимо от факта, че толкова много хора ни убеждаваха, че подобно развитие на делото не е възможно в България, ние търпеливо го очаквахме и ето я и щастливата развръзка за нас. Много се вълнуваме и за това как нашата семейна битка ще може да помогне и на други семейства в  България и Европа. Изключително сме благодарни на екипа на “ЛГБТИ Действие” за безрезервната подкрепа през всички тези години и за изключителната работа, която имат в подкрепа на ЛГБТИ общността в България и Европа”.

Коментар на адв. Деница Любенова – процесуален представител на семейството и Директор на Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие”:

"Днес ЛГБТИ хората в България могат да ликуват. След години на неуморна работа извоювахме крачка в борбата за равнопоставеност, след години на упорство доказахме, че сме прави и че Правото на ЕС третира гражданите равно. България трябва да спре да си заравя главата в пясъка и да спре да поддържа законодателно, че ЛГБТИ хората не съществуват. Напротив, България е част от ЕС и част от демократичното семейство и като част от тази общност има задължения, които трябва да спазва. Решението от днес е изключителна смелост, но и доказва изключителната правна мисъл в българския съд. Днес повече от всякога вярвам в непристрасността на съдилищата в България, в правотата си и в това, че Правото и единствено Правото ще донесе промяната в страната ни." 

 

Коментар на Венета Лимберова – Председател на ЛГБТИ организация “Действие”:

"Днес България прави крачка напред отвъд законодателно и институционално закрепената дискриминация срещу ЛГБТИ хората, техните семейства и деца, като задължава администрацията да съблюдава тяхното право на недискриминация и личен и семеен живот. Решението е знаков момент за живота на бебе Сара, която оттук насетне ще може де факто да упражнява правото си на гражданин на България. То е и признание и лъч светлина за живота на множество други деца и семейства, които все още търсят признание на правата си от властите, а също и вдъхновение за цялото гражданско общество в България. “Имаш права, потърси ни” е мотото на Правната програма на ЛГБТИ “Действие” и решението на АССГ от днес е израз именно на факта, че България е правова държава, която следва пътя на равнопоставеност и недискриминация на всичките си граждани." 

280654962_411461900575736_1162816371669934013_n.jpg

Столична община отказва да даде гражданство на бебе Сара

Обновена: 13 юни 2022

Според решение на съда на ЕС от 14.12.2021, България е длъжна да издаде паспорт на бебе Сара, който да и осигури правото  на свободно движение в рамките на ЕС и в който паспорт да бъде отразена връзката на детето с двете му майки. След това решение на АССГ от дата 15.04.2022 задължава Столична община да издаде акт за раждане на бебе Сара с вписване на двете майки на детето.


В началото на юни двете майки на Сара се обръщат към консулската служба в Барселона с молба за издаването на паспорт на детето в изпълнение на решението на ЕС от 2021. Консулската служба отказват административната услуга.


В петък 10.06.2022 Столична Община входира касационна жалба в АССГ срещу издаването на документите.
В този смисъл, СО възпрепятства издаването на български акт за раждане и български лични документи и така възпрепятства основно право на гражданин на ЕС.


ЛГБТ организация Действие работи по случая повече от две години и половина. Ние няма да се примирим с поредния акт на дискриминация и лишаване от основни права на български граждани.

 

Извънреден брифинг по темата:  13 юни 2022 г. | 14:00 часа | Ул. Цар Калоян # 8, ет. 5

Дело пред Съда на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз: България задължена да издава документи за самоличност на деца с еднополови родители

На 14.12.2021, Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе с решение по преюдициално запитване на Административен съд София-град (АССГ). Според решението на СЕС, веднъж установен произходът на детето в една държава членка, той следва да бъде признат навсякъде в Съюза, независимо от пола на родителите или националното законодателство.

Решението дойде вследстиве на заведеното дело от адв. Деница Любенова заради отказа на Столична община, Район „Панчарево“ да издаде акт за раждане на двегодишната Сара. Сара, която живее в Испания с двете си майки, едната от които е българка, продължава да бъде без документи за самоличност. Предстои АССГ да приложи решението на Съда на Европейския съюз, като задължи администрацията в България да издаде документи за самоличност на детето, за да може Сара да упражнява правото си на свободно придвижване в Европейския съюз, бидейки европейски гражданин.

Адвокат Деница Любенова, процесуален представител на жалбоподателите и директор на Правната програма на ЛГБТИ организация „Действие“, заяви: „Решението на СЕС е изцяло съобразено с принципите, на които е изграден Европейският съюз, а също и с досегашната практика на Съда, а именно че всички европейски граждани следва да бъдат третирани еднакво. България е длъжна да признае правната връзка на Сара с двете ѝ майки. България не може да се позовава на националната си и конституционна идентичност и обществения ред, за да дерогира основни права на гражданите на ЕС. Детето Сара, казва Съдът на ЕС, е наследник на българската и великобританската си майка, както и двете майки взаимно имат право да се наследяват.” 

Венета Лимберова е председател на ЛГБТИ организация “Действие“, чрез която се предоставя безплатно правната помощ на родителите на Сара. Според нея решението е знаково за цялата европейска общност, но също така и за България, тъй като институциите вече ще са длъжни да признаят и да не отказват права на децата с еднополови родители.

Майките на бебе Сара споделят: „Развълнувани сме от решението и нямаме търпение да получим документите на Сара и най-накрая да можем да видим семействата си след повече от 2 години. За нас е важно да бъдем семейство не само в Испания, но и във всяка страна в Европа и накрая това може да се случи. Това е дългоочаквана крачка напред за нас, но и огромна стъпка за всички ЛГБТИ семейства в България и Европа. Благодаря много на оказаната ни подкрепа от ИЛГА-Европа, НЕЛФА, ЛГБТИ организация „Действие“ и особено на адв. Деница Любенова и Венета Лимберова, че се бориха за нашето семейство и безброй други семейства в нашето положение в Европа.“

ЛГБТИ организация “Действие“ чрез Правната програма води стратегически дела за признаване на бракове, сключени в чужбина, на актове за раждане, издадени от други държави, при дискриминация, инциденти и престъпления от омраза срещу ЛГБТИ хора. Безплатната правна програма, която се финансира чрез европейски програми, Фонд Активни граждани, Български фонд за жените и Фондът за равни права, има над 120 дадени правни консултации и повече от 30 заведени дела в национални съдилища през 2021 г. Чрез правната програма на „ЛГБТИ Действие“ досега са заведени три дела и пред Европейския съд по правата на човека във връзка с нарушаване правата на ЛГБТИ хората в България, по които се очакват решения.

Важно е да се отбележи:

 • В резултат от отказа на Столична община да издаде акт за раждане на бебето Сара, Столична община оставя дете в риск да остане без гражданство само въз основа на сексуалната ориентация на неговите родители; 

 • Искането на Столична община към молителката В.М.А. да предостави информация относно биологичния родител на бебето Сара НЕ СЕ основава на нито един действащ законов или подзаконов акт в България. 

 • Искането на Столична община да се предостави информация досежно биологичния произход на детето е дискриминативно и цели да дискриминира детето на основа сексуалната ориентация на неговите родители. 

 • Към момента бебето Сара не притежава лични документи и не може да напуска страната, където е родена (Испания), за да посети роднините си в България и Великобритания. В резултат на това в момента, в който С. Дж. К. А. навърши необходимата възраст за започване на училище и/или детска градина, тя няма да може да постъпи в тези учреждения в Испания (която е държавата на обичайното ѝ местоживеене), защото няма да има гражданство.

 • Отказът за издаване на български акт за раждане, в който да фигурират двамата родители на детето, създава съществени рискове за засягане на правната сигурност и различна идентичност на бебето Сара в държавите членки в ЕС.

Факти по процедурата: 

 1. На 29 януари 2020 г. В. М. А. входира молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на собственото си дете С. Дж. К. А.

 2. На 7 февруари 2020 г. с писмо на В. М. А. е указан 7-дневен срок, в който следва да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. 

 3. На същия ден В. М. А. входира молба, с която заявява, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. 

 4. На 5 март 2020 г. Столична община – район Панчарево предоставя отказ за издаване на български акт за раждане, в който да бъда отразено раждането на С. Дж. К. А. и в който да бъдат записани двамата ѝ родители – В. М. А. и К. Дж. К., обективиран в писмо.

 5. На 03.04.2020 г. В. М. А. чрез пълномощничката си и нейна майка – С. В. С.-А., подава жалба до Административен съд София – град срещу отказа на Столична община – район „Панчарево“, обективиран с писмо, да бъде издаден български акт за раждане на детето С. Дж. К. А. съобразно издадения испански акт за раждане. 

 6. На 02 октомври 2020 г. Административен съд София – град решава да спре делото пред АССГ и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз. 

Основни опорни точки защо на бебето Сара следва да бъде издаден акт за раждане от страна на българските власти

Въпросът за националната и конституционна идентичност на България

Изпращайки делото за преюдициално запитване до СЕС, АССГ поставя два въпроса от изключителна важност. Първият въпрос, който националният съд поставя пред СЕС, е дали българските власти могат да откажат издаването на акт за раждане на дете само въз основа на това, че молителят отказва да предостави информация досежно коя е биологичната майка. Вторият въпрос пред СЕС касае баланса между националната и конституционна идентичност на държавите членки (чл. 4 (2) от ДЕС) от една страна и правото на личен и семеен живот и висшия интерес на детето (чл. 7 и 24 (2) от Хартата на основните права на ЕС) от друга. 


Несъмнено правилата за гражданско състояние са от компетентността на държавите членки и ЕС следва да зачита тази националната идентичност. Понятието „национална идентичност“ обаче не може да бъде използванео безконтролно от държавите членки и не може да служи, за да се мотивират актове на дискриминация и нарушаване на права на определена група от населението – ЛГБТИ лицата. Напротив, за да се позовават на националната си и конституционна идентичност, държавите членки следва да докажат, че е налице достатъчно сериозна заплаха, която да оправдава ограничаването на фундаментални за Съюза права. Настоящият случай очевидно не е такъв. По никакъв начин не може издаването на акт за раждане на едно бебе, в който да фигурират двамата му родители, които се е случило да бъдат от един и същи пол, да бъде прието като сериозна заплаха за държавата България.

Отказът на европейско гражданство

Отказът на компетентните български власти да издадат български акт за раждане на основата на испанския акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, лишава Сара както от българско, така и от европейско гражданство, с което се ограничава правото на свободно движение на гражданин на Съюза заради съществуващи в нормативната уредба на държавата по произход на единия му родител ограничения, което съставлява нарушение на чл. 20 и чл. 21 от ДФЕС. Отказвайки да издадат български акт за раждане на детето и отказвайки признаване на произхода му по майка, която легитимно фигурира в издадения от Испания акт за раждане, българските власти нарушават правото на свободно движение на европейски гражданин, нарушат правото на личен и семеен живот и правото на създаване на семейство на основа сексуална ориентация, с което се нарушават основните принципи, на които е изграден Европейският съюз

Право на създаване на семейство и защита на личния и семеен живот

В.М.А. и К.Дж.К. имат законно сключен брак в задграничната територия на Великобритания – Гибралтар (сключен докато Великобритания е част от ЕС през 2018 г.).


Съгласно испанското законодателство две жени, които имат законно сключен граждански брак, по време на който се роди дете, се считат за съвместни родители на това дете (чл. 44, пара. 5 от Закон за гражданската регистрация от 2011 г. – Artículo 44, para. 5 desde Ley Registro Civil de 2011 – También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge). Следователно, според испанското законодателство и двете жени се възприемат за майки на детето и имат равни права. 


Следователно, непризнаването на законно сключения брак на В.М.А. и К.ДЖ.К. и роденото по време на него дете, чийто произход е установен от властите в Испания с издадения акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, нарушава правото им на личен и семеен живот, гарантирано от чл. 7 и 9 от Хартата на основните права на ЕС. Тук е важно да се подчертае, че семейните отношения, изградени в друга държава членка, са гарантирани и от ЕКПЧ и от юриспруденцията на ЕСПЧ (Орланди и др. с/у Италия, жалби № 26431/12; 26742/12; 44057/12 и 60088/12, решение от 14.12.2017 г.; Пажич с/у Хърватска (жалба № 68453/13, решение от 23 май 2016 г.). 

Неравно третиране и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация

Важно е да бъде отбелязано, че българските административни органи не изискват доказване на биологични родители в идентични случаи, когато български граждани или български и друг гражданин от различен пол изискват издаване на български акт за раждане от българските административни власти въз основа на издаден от друга държава членка акт за раждане. Не се изисква доказване на биологичен произход от родител нито в случай на раждане в чужбина, нито в случай на осиновяване в чужбина. Когато искането за издаване на български акт за раждане е входирано от двама родители от различен пол, допълнителни ограничения досежно същото не се поставят. Съответно, отказът на българските административни органи в конкретния случай следва да бъде разгледан като отказ от равно третиране на лица, основан на разграничаването им с оглед на тяхната сексуална ориентация, и съответно съставлява нарушение на чл. 20 вр. чл. 21, пар. 1 ХОПЕС.  

Висшият интерес на детето

В конкретния случай следва да бъде разгледан и висшият интерес на детето. Разпоредбата на чл. 24 от ХОПЕС е пряко вдъхновена от Конвенцията за правата на детето, включително и относно правната сила на основни за Конвенцията принципи, какъвто е „висшият интерес на детето“. Висшият интерес на детето изисква правата и интересите на детето да бъдат поставени на първостепенно място при решаване на въпроси, касаещи самото него. 


Оспорваният отказ, както и изискването от страна на българските власти за разкриване на биологичния родител на детето С. Дж. К. А., без такова задължение да се вменява от нито една разпоредба на българското право, носи неравно третиране както по отношение на сексуалната ориентация на родителите, така и по отношение на семейното положение на същите тези родители, а резултат от това неравно третиране се явява и неравното третиране на de jure гражданин на ЕС, а именно детето С. Дж. К. А. 


В резултат на отказа на компетентните български власти да издадат български акт за раждане на основата на испанския акт за раждане, в който фигурират две лица от един и същи пол, детето С. – европейска гражданка, остава без право да упражни своето европейско гражданство. 


В резултат на това в момента, в който С. Дж. К. А. навърши необходимата възраст за започване на училище и/или детска градина, тя няма да може да постъпи в тези учреждения в Испания (която е държавата на обичайното ѝ местоживеене), защото няма да има гражданство. 


В допълнение, отказът от издаване на български акт за раждане, в който да фигурират двамата родители на детето, създава съществени рискове за засягане на правната сигурност и различна идентичност в държавите членки в ЕС. С последното съответно се засягат или в бъдеще биха се засегнали правата на детето С. относно семейноправните и наследствените ѝ отношения с родители ѝ. Респективно, това положение ще породи възможност за оспорване на различни настъпили и бъдещи последици, които правото на други държави членки приема за правно установени или правно възможни. Така например, в интерес на детето е да има двамата си родители записани в акта си за раждане, да може да наследява и двамата си родители, да може да живее със своите родители и да поддържа лични отношения с тях, да получава издръжка от двамата си родители. Важно относно висшия интерес на детето е също така и тези му права да бъдат налични във всички държави, с които то има правна връзка, тоест да съществува приемственост между държавите относно това (Конвенция за правата на детето; Решение от 2 октомви 2003 г., Garcia Avello, С-148/02, EU:C:2003:539). Същото се поставя и като изискване в годишния доклад за 2015 г. на Върховния комисар по правата на човека на ООН (Препоръка A/HRC/31/29). 


Висшият интерес на детето е то да не бъде оставено без гражданство заради широкото право на преценка, което държавите членки биха имали досежно определяне на правилата за установяване на произход. 

Blank_Top_BG.png

Тази публикация е създадена в изпълнение на проект Rainbow Shield с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)“ на Европейския съюз. Съдържанието и отразява вижданията на нейните автори и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която публикацията съдържа.

 

Проектът Rainbow Shield има за цел да подобри достъпа до правната защита на ЛГБТИ хората в България с фокус върху следните дейности:

 

+ Повишаване осведомеността на ЛГБТИ общността относно възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване;

+ Разширяване на обхвата на юристи, които работят по правните казуси на ЛГБТИ хората в България, включително и чрез обучения и създаване на мрежа от юристи.

+ Осигуряване на възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други инциденти, които възникват за ЛГБТИ хората в България по холистичен начин, включително чрез достъпна правна помощ, водене на дела, психологическа подкрепа и медийна подготовка.

+ Прилагане и разпространяване на добри практики на гражданските организации за засилване на правната защита на ЛГБТИ хора от цяла Европа

 

 

Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и

гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз

84be43_738260930a8d44b1b5c8257ecf3ddead_mv2.png
bottom of page