top of page

#Семейство за всички

 ВАЖНO

#Семейство за всички продължава! Ако сте подали заявление за регистриране на семейно съжителство с Вашия партньор и желаете да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, свържете с Правната програма на Действиe. Пишете ни на legal@deystvie.org. Ние ще предоставим правна помощ и ще отнесем въпроса до Европейския съд по правата на човека, чрез подаване на жалба.

Малко предистория...

В началото на февруари 2020 г. Действие съвместно с подкрепата на фондациите „Глас“, Билитис“ и „Сингъл Степ“ поставиха началото на кампанията #СемействоЗаВсички. Кампанията поставя фокус върху нуждата от промени в българското законодателство, в частност Семейния кодекс, където да бъде регулиран институтът на „регистрираното семейно съжителство“, както за хетеросексуални, така и за хомосексуални лица. Защо е необходимо това? Защото вярваме, че всички граждани в България трябва да имат равни права и задължения. 

На 14 февруари 2020 г. призовахме да се подават заявления за регистрация и за подкрепа, което можеше да се направи през онлайн системата на общината или на място в деловодството. За целта се събрахме в 17:30 ч. пред Столична община, където до 19:30 часа подавахме заявления. Участниците в кампанията имаха избор да подадат заявление с партньора си или да подадат заявление за подкрепа, с което заявяват официално интереса и необходимостта от съществуването на подобен правен институт да съществува в закона.

За четирите дена, в които беше отворена кампанията, общо участие в нея са взели 275 човека.

Заявления за регистрация на семейно партньорство

1 разнополова двойка деловодство

15 еднополови двойки деловодство

35 еднополови двойки онлайн

8 разнополови двойки оналйн

Заявления за подкрепа на кампанията

130 онлайн

27 в деловодство

Какво очаквахме от Общината?

От Столична Община очаквахме да издаде откази за регистриране на двойките, поискали да бъдат регистрирани като семейни партньори поради причината, че българският закон не познава този институт и, следователно, кметът няма законовата компетентност да извърши исканата регистрация и би следвало, след като е сезиран с нарочно искане, да издаде и нарочен отказ, сочейки мотивите за това.

Какво направи Общината

От 24 февруари 2020 г. Столична Община започна поетапно да препраща заявленията до други институции, като изпрати и копие на тези писма до подалите заявления. Писмата са подписани от г-жа Фандъкова – кмет на Столична Община. Въпреки че не издаде изрични откази, в изпратеното писмо г-жа Фандъкова заявява, че Столична Община няма компетенцията да издаде „удостоверение за наличие/липса на семейно партньорство/ регистрирано съжителство,“ тъй като няма такова законово правомощие и закон, на който да обоснове издаването му. 

Г-жа Йорданка Фандъкова изпраща мотивирани писма до следните лица/институции:

  • Бойко Борисов – Министър-председател на РП

  • Данаил Кирилов – Министър на Правосъдието 

  • Петя Аврамова – Министър на регионалното развитие 

  • Цвета Караянчева – Председател на Народното събрание 

  • Георги Гьоков – Председател на комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към народното събрание 

  • Красимир Велчев – Председател на комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народното събрание 

  • Анна Александрова – Председател на комисията по правни въпроси към Народното събрание 

  • Д-р Диана Ковачева – Омбудсман на РБ

  • Доц. д-р Ана Джумалиева – Председател на Комисия за защита от дискриминация 

Г-жа Фандъкова адресира писмото си до тези лица като имащи законодателна инициатива, съгласно чл. 87, ал.1 от Конституцията на РБ, за да преценят те дали има необходимост от предприемане на последващи действия.

Какво следва?

ПРОМЯНАТА ЗАВИСИ ОТ НАС!

 

ЛГБТИ и други заинтересовани организации и лица, мотивирани да работят за равенството на всички граждани в България, да продължават дейността си като предприемат всички законоводопустими действия, които да доведат до промяна в действащото законодателство и въвеждане на института на „регистрираното семейно партньорство“


да продължим участието си в следващи издания на кампанията #СемействоЗаВсички


да споделим #СемействоЗаВсички и с други хора, като ги призовем да се включат и в следващите издания и по този начин да покажем, че сме много повече от тези 275 човека, взели участие в първото издание на кампанията


да докажем, че няма да се откажем, докато не постигнем промяна в закона, която да третира равно всички български граждани. 

bottom of page