top of page
Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техните семейства

публикувана от

създадена

изтича

21.06.22 г.

16.08.21 г.

ЛГБТ

2143

5000

крайна цел

събрани

Действие

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Министър-председател на Република България

Министър на правосъдието на Репубилка България

Омбудсмана на Република България

Комисия за защита от дискриминацияМакар българското законодателство да урежда правото на брак, то този брак не е достъпен за нас, поради факта, че 

  • сме еднополова двойка ИЛИ

  • сме хомосексуална двойка, сключила брак в чужбина ИЛИ

  • сме хетеросексуална двойка, но брака не отговаря на разбиранията ни за съдържанието на семейното партньорство или вярванията ни за равнопоставеност, равно третиране и равенство на правата и задълженията на всички граждани.


Искаме да бъде отчетен фактът, че в България към настоящия момент не съществува законодателство, което да дава право на партньорите да регистрират своите семейни отношения. Свързването на определени права и задължения с наличието на семейни взаимоотношения, както и необходимостта от удостоверяването им в различни ситуации в живота, води до интереса ни да получим искания документ. Той би ни послужил в следните ситуации, изброени примерно и неизчерпателно:


  • Във връзка с правото да удостоверим семейните си отношения за данъчни, имуществени или други неимуществени права

В нередки случаи, данъчните закони на страната свързват определени права с наличието или не на семейни отношения. Следователно имаме нужда да се снабдим с исканото удостоверение във връзка с упражняване на правото ни на данъчно облекчение за младо семейство, както и в случаите на дарение или наследяване между семейни партньори,  или в случаите на ползване на т.нар. семейни помощи и други предвидени социални имуществени права.

Също така, имаме нужда да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения в случаите на ползване на различни видове отпуски съгласно трудовото законодателство (например: при смърт на роднини на партньора и др., при предоставяне на права, бонуси и преимущества от работодателите за служителите и техните партньори), както и когато законът свързва факта на партньорството с предоставяне на определена закрила (в случаите на домашно насилие напр.).


  • Във връзка с правото на пребиваване на партньорите ни в Република България или придобиване на българско гражданство от партньорите ни

Когато създаваме семейните си партньорства извън пределите на Република България или когато сме в партньорство с лице, което не е гражданин на Европейския съюз, властите изискват от нас да удостоверим семейните си отношения. Необходимостта да удостоверим семейните си партньорски взаимоотношения също така е важна и в случаите, когато партньорът ни, гражданин на чужда държава, иска да придобие българско гражданство. Както посочихме, някои от нас нямат достъп до института брак, а други не могат да се възползват от него, поради различни вярвания или разбирания.


  • В случаите, когато партньорът ни е в болница или в тежко здравословно състояние

Имаме нужда да удостоверим партньорските си семейни отношения в случаите, когато един от нас е в болница, за да гарантираме правото ни на свиждане и емоционална подкрепа, а също когато единият от нас е в невъзможност да изразява волята си поради тежка травма или заболяване.


  • Във връзка с правата на преживелия от нас партньор

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор без липса на подобно удостоверение, няма качеството на наследник, следователно е „ограбен“ и няма как да упражнява правата си на такъв. Например: не може да упражни семейните партньорски имуществени взаимоотношения, които настъпват в случаите на смърт. Много често, свързали живота си заедно, ние като партньори, допринасяме взаимно за семейното жилище и имуществото, което придобиваме. Следователно рискуваме да загубим семейното жилище и имущество и затова искаме да можем да упражним правото си на защита при смърт на партньора.

В случаите на евентуална смърт, преживелият от нас партньор няма право и на т.нар. „вдовишка пенсия“. Макар в съвременното общество тенденцията да е все повече обърната към това всеки гражданин да има достъп до независимо и собствено икономическо препитание, което да не ни поставя толкова в зависимост от партньора ни, ние вярваме, че правото на пенсия е изконно право на всеки гражданин в една съвременна социално справедлива държава и затова имаме нужда от закрила в случаите на евентуална смърт на партньора ни.


• Децата на еднополовите партньори нямат право да наследяват небиологичния си родител; нямат право да бъдат записани в детска градина от небиологичния си родител; нямат право да постъпят в болница с нераждалия си родител.


• Децата на еднополовите родители не могат да установят правна връзка с небиологичния си родител, което може да доведе до тяхното пълно отнемане при смърт на биологичния родител.

Молим за законодателни промени, които да преустановят гореописаното нарушение на правата на ЛГБТИ хората в България.


#Семейство за всички

#РавниПраваЗаВсичкиДеца


Ако и вие вярвате, че всички граждани в България трябва да имат равни права и задължения; ако смятате, че правото на личен, семеен и достоен живот е важно за вас и хората около вас; ако искате да бъдете част от промяната и да заявите това, включете се в петицията ни до институциите в България. 


#СемействоЗаВсички

#РавниПраваЗаВсичкиДеца

Подпиши

да, искам да получавам новини от Действие

искам да подпиша анонимно

ИЗПРАТИ

Трябва ни твоето съгласие с Общите условия

Кой още подписа тази петиция
Елена
Златева

Стоян
Стоянов

Искам равни права

Йоана
Николова

Моята лична мотивация е свързана с детето ми и искреното ми желание да му осигуря добър живот.

Венцеслав
Динков

Радослава
Петкова

Всеки трябва да има право да създаде семейството, което го прави щастлив и гразданските права да ббъдат уважени и спазени.

Йоана
Шомова

Богдана
Златева

Емануил
Съботинов

Всеки трябва да има право на достоен живот и семейство.

Михаела
Алексова

Всички хора трябва да имаме равни права пред конституцията, независимо от религия, етнос, социален статус и сексуална ориентация. НЕ на дискриминацията!

Ралица
Симеонова

Хората с различна сексуална ориентация също са хора и правата им трябва да бъдат спазени.

Цвета
Стефанова

Защото гражданските права трябва да важат за всички граждани без изключения или условия.

Михаил
Андонов

Аз съм в еднополов брак и България трябва да се задължи да ми го признае , ако иска да е част от ЕС и Шенген

Lina
Khawaldah

#СемействоЗаВсички
#РавниПраваЗаВсичкиДеца и хора

Мария
Христова

"All You Need Is Love" – "I Want to Break Free!"

Aлексей
Атанасов

Аз съм Български гражданин със сключен еднополов брак извън България. Със съпругът ме искаме да живееме в България с нашето Българско семейство. Законите на България не ни позволяват това в момента.

Красимир
Райновски

liberte, egalite, fraternite

Мая
Соколова

Подписвам тази петиция защото съм пансексуална и бих искала да имам възможността да сключа брак с партньор от собствения си пол, или транс човек.

Десислава
Павлова

Елица
Атанасова

Ана
Михова

искам да имам равни права с всички

bottom of page