top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Нарушение на правото на ЕСНа 14 декември 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе с решение, с което задължава държавите членки да издават лични документи (паспорт или лична карта) на деца с чуждестранен акт за раждане, в които са вписани родители от един и същи пол. До днешна дата държавната администрация не е издала нито един такъв документ, нарушавайки правото на Съюза.


ЛГБТИ организация “Действие” работи активно със еднополови семейства, които имат деца с чуждестранни актове за раждане. През последната година и половина сме подали около 10 молби за издаване на паспорти, но общините постановяват откази или въобще отказват да приемат документите. Проблемът произтича от факта, че физическо лице не може да има български паспорт, без да има издаден български акт за раждане. От друга страна, при подаване на молба за издаване на български актове за раждане държавната администрация отново постановява откази с мотива, че решението на СЕС не създава такова задължение.


Поради системното нарушванане на правото на ЕС България прави множество деца затворници в държавата, в която са родени, като ги оставя без каквото и да е граждаство и съответно липса на всички права, които приемаме за даденост - право на свободно движение, право детето да се запише на детска градина или да посети лекар. А дори детето да е получило гражданство от другия си чуждестранен родител, държавната ни администрация не приема съществуването на детето и семейството му като юридически призната единица и ги лишава от правото на взаимно наследяване, право на личен контакт, правна възможност детето да пътува с двамата си родители.


Правната програма на “Действие” обжалва по съдебен ред всеки отказ за издаване на акт за раждане или паспорт. За щастие, досега повечето административни съдилища постановяват положителни решения, но никое решение все още не е влязло в сила, защото общините като ответници по делата обжалват пред следващата и окончателна инстанция - Върховен административен съд (ВАС).


Решението на СЕС от 2021 г. е постановено по делото на Бебе Сара, по което дело адв. Деница Любенова беше процесуален представител, и засяга десетки хиляди деца в Европейския съюз! След положителното решение за издаване на български акт за раждане на Административен съд София - град, ВАС отмени решението и заяви, че България няма да изпълни задължението си, произтичащо от правото на ЕС. Непосредствено след това “Действие” жалба до Европейската комисия.


Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Ако и ти и твоето семейство се намирате в подобна ситуация, не се колебайте да се свържете с нас!


Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.58 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page