top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Бебе Сара ЩЕ има акт за раждане с вписани двете й майки

Столична община, Район Панчарево трябва да издаде акт за раждане, в който да са вписани и двете ѝ майки на Сара, постанови днес Административен съд София - град. Безпрецедентно решение, което признава за пръв път, че ЛГБТИ хората имаме права и че семействата, които изграждаме са равнопоставени с останалата част на обществото ни.


Сара е родена през 2019 г. в Испания в семейство на две майки – Калина и Джейн, и вече повече от две години властите отказват издаването ѝ на акт за раждане. Днес Административен съд София – град се произнесе с решение, с което признава българското гражданство на Сара и задължава административните органи да ѝ издадат акт за раждане, в който да са вписани и двете ѝ майки!


Битката започва още през 2019, когато се оказва, че Сара e поставена в риск да остане без гражданство, въпреки че и двете ѝ майки са записани в испанския акт за раждане. Испания отказва да ѝ предостави такова, защото родителите ѝ не са испански граждани. Въпреки че Джейн е от Великобритания, тя не може да предаде гражданството си, защото Сара е родена извън Острова. Единствената възможност за семейството остава получаване на българско гражданство, предадено от Калина, която е българка.


Калина като записана майка в испанския акт за раждане на Сара подава молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на детето. Столична община изисква доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. С входирана молба молителката е заявила, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. В резултат на това Столична община отказва издаване на български акт за раждане.


Отказът беше обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). Съдът, от своя страна, изпрати преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуване на европейското законодателство във връзка с правото на свободно движение и с правото на личен и семеен живот на Сара и нейните майки. На 14 декември 2021 г. СЕС констатира, че българските власти са задължени да издадат лична карта за самоличност или паспорт на Сара, удостоверяващ нейното гражданство и посочващ нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти. Това решение е от значителна важност за развитието на европейското законодателство и засяга над 100 000 семейства, които се намират в подобен юридически парадокс.


След решението на СЕС делото се върна отново при АССГ, за да може съдът да прецени как да приложи решението в контекста на българското законодателство. Днес съдът излезе с решение, с което потвърждава българското гражданство на Сара и задължава администрацията да издаде акт за раждане, в които да бъдат вписани и двете майки като родители! Това решение е ключово за еднополовите семейства и пълноправното упражняване на родителски права и от двамата родители. Съдебният акт е огромна стъпка по пътя към равното зачитане на децата с еднополови родители и семейните и личните права на всеки.


След повече от двегодишна битка майките на Сара споделят вълненията около успеха:


“Страшно сме развълнувани от решението и сме изключително щастливи, че след толкова много чакане в крайна сметка имаме положително решение на ситуацията за нашето семейство. Беше ни изключително трудно да бъдем откъснати от семействата си през тези години и най-сетне сме щастливи, че ще можем отново да се срещнем с тях. Независимо от факта, че толкова много хора ни убеждаваха, че подобно развитие на делото не е възможно в България, ние търпеливо го очаквахме и ето я и щастливата развръзка за нас. Много се вълнуваме и за това как нашата семейна битка ще може да помогне и на други семейства в България и Европа. Изключително сме благодарни на екипа на “ЛГБТИ Действие” за безрезервната подкрепа през всички тези години и за изключителната работа, която имат в подкрепа на ЛГБТИ общността в България и Европа”.


Коментар на адв. Деница Любенова – процесуален представител на семейството и Директор на Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие”:


"Днес ЛГБТИ хората в България могат да ликуват. След години на неуморна работа извоювахме крачка в борбата за равнопоставеност, след години на упорство доказахме, че сме прави и че Правото на ЕС третира гражданите равно. България трябва да спре да си заравя главата в пясъка и да спре да поддържа законодателно, че ЛГБТИ хората не съществуват. Напротив, България е част от ЕС и част от демократичното семейство и като част от тази общност има задължения, които трябва да спазва. Решението от днес е изключителна смелост, но и доказва изключителната правна мисъл в българския съд. Днес повече от всякога вярвам в непристрасността на съдилищата в България, в правотата си и в това, че Правото и единствено Правото ще донесе промяната в страната ни."


Коментар на Венета Лимберова – Председател на ЛГБТИ организация “Действие”:


"Днес България прави крачка напред отвъд законодателно и институционално закрепената дискриминация срещу ЛГБТИ хората, техните семейства и деца, като задължава администрацията да съблюдава тяхното право на недискриминация и личен и семеен живот. Решението е знаков момент за живота на бебе Сара, която оттук насетне ще може де факто да упражнява правото си на гражданин на България. То е и признание и лъч светлина за живота на множество други деца и семейства, които все още търсят признание на правата си от властите, а също и вдъхновение за цялото гражданско общество в България. “Имаш права, потърси ни” е мотото на Правната програма на ЛГБТИ “Действие” и решението на АССГ от днес е израз именно на факта, че България е правова държава, която следва пътя на равнопоставеност и недискриминация на всичките си граждани."


180 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page