top of page
  • Deystvie

НАРЪЧНИК с добри практики за включваща ЛГБТИ младежка работа

Актуализирано: 22.03.2021 г.

Наръчникът за работа с активистки младежки ЛГБТИ групи е предназначен за обучители, работещи в сферата на неформалното образование. Ръководството предоставя добри практики и съвети, събрани по време и след провеждането на работилници по групова динамика, проявленията на ЛГБТИ-фобията и свързва- нето  с други форми на опресия, овластяване и всекидневен активизъм, органи- зиране на събития, и участия в протести и мирни шествия за човешки права.


Изтегли от тук :


175 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички