top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Правният екип на Действие спечели дело пред ВАС за правата на ЛГБТИ семействата в България

Актуализирано: 15.03


Върховен административен съд постанови, че българската държава е длъжна да признава еднополов брак, за да предостави право на пребиваване на съпругата на българска гражданка, която е гражданка на Сърбия, т.е. на трета страна. 


Българска и сръбска гражданка, които, с цел запазване на анонимността, ще наричаме Христина и Теди, се запознават и влюбват в България, докато Теди е още студентка. Оттогава са неразделни и през 2022 г. сключват граждански брак в Малта. За да бъдат заедно, Теди подава молба за издаване на виза Д за постоянно пребиваване в България като съпруга на българска гражданка съгласно Законът за чужденците в Република България. Българското консулство постановява отказ с мотива, че еднополовите бракове не са признати в българското законодателство.

Отказът на българското консулство в Белград беше обжалван пред Административен съд София - град с правното съдействие на правния екип на „Действие“ с довода, че непризнаването на еднополовия брак, сключен в Малта, от българските власти с цел упражняване на правото на свободно движение на българските граждани и техните семейства в Европейския съюз е в разрез с европейското законодателство, в частност решението по делото „Коман“ на Съда на европейския съюз (C-673/16). В резултат АССГ постанови решение, с което уважи доводите и жалбата на Теди:

„Последиците при сключен и признат брак в друга държава членка следва да се зачетат при признатата на всеки гражданин на Съюза свобода да се движи и да пребивава на територията на държавите членки.“

Решението на АССГ съответно беше обжалвано пред ВАС от Консулска служба на Република България в Белград, Сърбия. 

С решение от днес Върховен административен съд потвърди решението на АССГ:

„В конкретния случай актът (отказът на Консулската служба в Белград) е издаден въз основа на неотносими правни основания и фактически преценки. Поради което правилно е отменен.“

Решението на Върховен административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това бележи значителна крачка в признаването и отстояването на правата на ЛГБТИ общността в България. Той отразява ангажимента за прилагане на европейското законодателство и, утвърждавайки европейските ценности и правата на човека. 


ЛГБТИ организация Действие предоставя про боно правна помощ и представителство на ЛГБТИК+ хората в и извън България. Работата ни променя средата, а усилията ни водят до промяна в българското и европейското законодателство. В работата си ние продължаваме да държим институциите отговорни за нарушаване на правата на общността ни.

Ако смятате, че сте обект на дискриминация или неравно отношение, обърнете се към нас.


 

Инициатива “ЛГБТИ права в Действие” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).


Този статия е създаден в рамките на инициатива "ЛГБТИ права в Действие, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.105 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page