top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Съветът на Европа: Половата идентичност е ясно заложена в законодателството за правата на човека

Актуализирано: 15.03Съветът на Европа публикува своя актуален доклад за правата на човека по отношение на транс хората. В доклада от 90 страници се посочва, че осъществяването на правата на транс хората е въпрос на права на човека, а не на предоставяне на „специални“ права, и че държавите носят основната отговорност да преодолеят бариерите, пред които са изправени транс хората при упражняването на своите човешки права. Въз основа на това, Комисарят по правата на човека Дуня Миятович отправя препоръки към държавите, за да може те да прилагат ефективно на практика тази своя отговорност.


Въпреки повишената видимост и положителното правно развитие в областта на половата идентичност и изразяването на пола в последните години, на практика транс хората продължават да не могат да се ползват от правата си наравно с другите. В цяла Европа те все още се сблъскват с дискриминация, насилие и несигурност. Правната защита и признаването не се прилагат равномерно в Европа, а в някои страни дори се влошават. Това се случва в момент, когато маргинализираните групи се ползват за политическа изгода и когато анти-джендър движенията набират сила в цяла Европа. И докато това е особено проблематично за правата на транс хората, то в крайна сметка застрашава защитата на човешките права на всички хора.


Осъществяване на правата на транс хората


Комисарят по правата на човека Дуня Миятович отправя към държавите членки на Съвета на Европа 15 ключови препоръки, насочени към постигане на реална положителна промяна в живота на транс хората.


Централен момент е утвърждаването на човешкото достойнство, физическата и психологическа неприкосновеност и личната автономия на транс хората. В тази връзка Комисарят препоръчва да се осигури достъп до правно признаване на пола въз основа на самоопределение за транс хората, които желаят това. Освен това транс хората трябва да имат достъп до специфично за тях здравеопазване без психична диагноза и без дискриминация.


Държавите членки също така са призовани да зачитат правата на транс децата, без да ги третират по различен начин поради полова им идентичност, включително като гарантират, че на мнението им се отдава дължимото внимание в съответствие с възрастта и зрелостта им.


Комисарят отчита, че често предполагаемите конфликти на права се основават най-вече на вредни предразсъдъци относно транс хората. Затова тя призовава за включване на транс хората в съответствие с тяхната полова идентичност. Ако/когато възникне проблем, тя призовава държавите членки да възприемат основан на правата на човека подход за всеки отделен случай, който да защитава максимално правата на всички засегнати.


Отбелязвайки недостига на официална информация за преживяванията на транс хората, Комисарят призовава държавите да събират подробни данни, въз основа на които ефективно и целенасочено да се създават политики, насочени към защита на правата на транс хората във всички сфери на живота.


Комисарят призовава държавите членки да се консултират с транс хората и техните организации, когато разработват правни и политически мерки, които ги засягат. Те трябва също така да гарантират, че защитниците на правата на транс хората могат да работят в безопасна и благоприятна среда.


И на последно място, но не и по важност, приемането на закони, забраняващи дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от омраза, основани на полова идентичност и изразяване на пола е важна първа стъпка, но държавите членки също така трябва да гарантират, че тези закони се прилагат.


 Инициатива “ЛГБТИ права в Действие” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС).


Този статия е създаден в рамките на инициатива "ЛГБТИ права в Действие, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.

60 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page