top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Събитие за правата на ЛГБТИ общността във Варна

На 4 март във Варна ЛГБТ Действие проведе дискусия с членове на общността, техните близки и приятели на тема, свързана с правата на ЛГБТИ хората в България.


Темата за правата на ЛГБТИ хората и семействата е важна и обширна. Тя касае всички нас. Именно затова в петък, 04 март, Действие организира събитие, на което участниците бяха запознати с приложението на делата "Коман" и "бебе Сара" към наследствените взаимоотношения и това какво може да направим сега или да направим за в бъдеще, за да променим ситуацията.


Участник в събитието беше адв. Деница Любенова, която води ключови дела, чиито изход може да повлияе върху българското законодателство, а исковете са за дискриминация, признаване на актове за раждане, признаване на бракове, сключени в чужбина, дела за престъпления от омраза и при транс- и интерсекс хора за смяна на пола.


След това екипът ни беше подготвили специална селекция от късометражни ЛГБТИ филми, в която много от нас се препозаха с главните герои и участници.


  • ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА?


Целта ни е да създадем мрежа от хора от общността, експерти-адвокати и заинтересовани граждани от цялата страна, която благодарение на развитите уменията за разпознаване, докладване и работа по случаите в Правната програма, да създаде ангажираност и да покаже случаите на неравенство на ЛГБТИ хората, както и да търси тяхното разрешение.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.





27 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page