top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Защо е важно да водим дела: Историята на Николай

Едно от основните направления на работата на правната програма в Действие е воденето на дела за признаване на еднополови бракове и произтичащите от тях правни последици. Днес ще ви запознаем с Николай Кабут - гей мъж от България, който се съгласи да сподели с всички нас своята история.


1. Здравей, Ники! Изключително сме ти благодарни, че реши да застанеш с лицето си пред българската ЛГБТИ общност. Разкажи ни накратко за себе си. От къде си и сега с какво се занимаваш?


Роден съм в България, но в момента живея в Германия. Тук пристигнах през 2016 г. и сега работя в един малък старчески дом. Като дете съм израснал в дом за деца и за пръв път на 14 години осъзнах, че съм гей.


Със съпруга ми се запознахме през ноември месец 2015 г. по социалните мрежи и веднага започнахме да общуваме ежедневно. Пишехме си имейли и постоянно поддържахме контакт. Шест месеца, след като се запознахме онлайн, той ми предложи да се преместя при него в Германия, за да живеем заедно. Моето единствено условие беше да взема и кучето ми с мен, иначе нямаше как да тръгна. Той се съгласи и тогава си дадох сметка за добрината на човека, който имах срещу себе си. Огромен жест е човек да приеме не само напълно непознат в дома си, но също така и неговото куче. Четири години по-късно, през април 2020 г. сключихме брак.За мен датата, на която подписахме е изключително сантиментална, тъй като тя е и датата, на която пристигнах в Германия. Беше необходимо да изчакаме три години, за да имаме тази възможност. Чувствам се щастлив, защото винаги съм искал да създам семейство и сега го имам.


2. Как реши да заведеш дело за смяна на фамилията и за регистриране на брака и как Действие ти помогна по време на процеса?


След като се омъжихме и аз получих фамилията на съпруга ми, реших да променя документите си и в България. По този начин достигнах и до Правната програма на Действие. Имах огромно желание да променя фамилията си и в последствие да заведем дело за признаване на брака, защото знам, че това е единственият начин да променим средата в родината ми и улесним живота на хората като нас.


3. Как протече делото?


Получихме откази от Районен и Окръжен съд, като решението на втория беше окончателно и нямахме възможност да обжалваме на по-горна инстанция. Основанието, на което базираха отказите си беше, че Конституцията определя брака като съюз между мъж и жена и че смяната на фамилията на това основание би нарушила обществения ред и традиционните ценности в България. 4. Как се почувства като разбра, че има отрицателно решение?


Аз го очаквах, тъй като съм запознат със законодателството и отказът, нито ме учуди, нито ме сломи. Докато името и бракът ми не се легализират, аз няма да се откажа. Искам, когато съм с мъжа си в България и нещо му се случи, да мога да съм с него в болницата. Това няма как сега да се случи в момента по българските закони. Решил съм, че ще се боря докрай!


5. Какво ти направи впечатление в работата ти с Действие?


Преди седмица с Действие подадохме жалбата до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Сега планираме да отправим запитване до моята община в България дали ще регистрира брака ми. Ние сме наясно, че това няма как да се случи, тъй като в България няма закон, който да регламентира еднополовите бракове, но смятаме, че е необходимо да опитаме.


За мен е изключително важно да дам пример на останалите ЛГБТИ хора и двойки в България. Трябва да продължаваме да се борим и опитваме да направим промяна тук. Вече имаме две отрицателни решения, но това няма да ме спре!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


Настоящата публикация е създадена в изпълнение на проект Национална ЛГБТИ Правна Програма. Основната цел на проекта е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.


www.activecitizensfund.bg


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.www.pravo.deystvie.org


271 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page