top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Защо е важно да водим дела: Историята на Николай

Едно от основните направления на работата на правната програма в Действие е воденето на дела за признаване на еднополови бракове и произтичащите от тях правни последици. Днес ще ви запознаем с Николай Кабут - гей мъж от България, който се съгласи да сподели с всички нас своята история.


1. Здравей, Ники! Изключително сме ти благодарни, че реши да застанеш с лицето си пред българската ЛГБТИ общност. Разкажи ни накратко за себе си. От къде си и сега с какво се занимаваш?


Роден съм в България, но в момента живея в Германия. Тук пристигнах през 2016 г. и сега работя в един малък старчески дом. Като дете съм израснал в дом за деца и за пръв път на 14 години осъзнах, че съм гей.


Със съпруга ми се запознахме през ноември месец 2015 г. по социалните мрежи и веднага започнахме да общуваме ежедневно. Пишехме си имейли и постоянно поддържахме контакт. Шест месеца, след като се запознахме онлайн, той ми предложи да се преместя при него в Германия, за да живеем заедно. Моето единствено условие беше да взема и кучето ми с мен, иначе нямаше как да тръгна. Той се съгласи и тогава си дадох сметка за добрината на човека, който имах срещу себе си. Огромен жест е човек да приеме не само напълно непознат в дома си, но също така и неговото куче. Четири години по-късно, през април 2020 г. сключихме брак.За мен датата, на която подписахме е изключително сантиментална, тъй като тя е и датата, на която пристигнах в Германия. Беше необходимо да изчакаме три години, за да имаме тази възможност. Чувствам се щастлив, защото винаги съм искал да създам семейство и сега го имам.


2. Как реши да заведеш дело за смяна на фамилията и за регистриране на брака и как Действие ти помогна по време на процеса?


След като се омъжихме и аз получих фамилията на съпруга ми, реших да променя документите си и в България. По този начин достигнах и до Правната програма на Действие. Имах огромно желание да променя фамилията си и в последствие да заведем дело за признаване на брака, защото знам, че това е единственият начин да променим средата в родината ми и улесним живота на хората като нас.


3. Как протече делото?


Получихме откази от Районен и Окръжен съд, като решението на втория беше окончателно и нямахме възможност да обжалваме на по-горна инстанция. Основанието, на което базираха отказите си беше, че Конституцията определя брака като съюз между мъж и жена и че смяната на фамилията на това основание би нарушила обществения ред и традиционните ценности в България. 4. Как се почувства като разбра, че има отрицателно решение?


Аз го очаквах, тъй като съм запознат със законодателството и отказът, нито ме учуди, нито ме сломи. Докато името и бракът ми не се легализират, аз няма да се откажа. Искам, когато съм с мъжа си в България и нещо му се случи, да мога да съм с него в болницата. Това няма как сега да се случи в момента по българските закони. Решил съм, че ще се боря докрай!


5. Какво ти направи впечатление в работата ти с Действие?


Преди седмица с Действие подадохме жалбата до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Сега планираме да отправим запитване до моята община в България дали ще регистрира брака ми. Ние сме наясно, че това няма как да се случи, тъй като в България няма закон, който да регламентира еднополовите бракове, но смятаме, че е необходимо да опитаме.


За мен е изключително важно да дам пример на останалите ЛГБТИ хора и двойки в България. Трябва да продължаваме да се борим и опитваме да направим промяна тук. Вече имаме две отрицателни решения, но това няма да ме спре!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


Настоящата публикация е създадена в изпълнение на проект Национална ЛГБТИ Правна Програма. Основната цел на проекта е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
284 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page