top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Правна платформа

Онлайн платформата на Национална ЛГБТИ Правна програма е вече тук! С нея екипът ни цели да даде достъп до информация и безплатна правна помощ на членовете на ЛГБТИ общността, които са обект на дискриминация или жертва на престъпление от омраза.
След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение. На pravo.deystvie.org, освен да заявите правна помощ, можете да откриете образци на жалби с инструкции до институциите в България. Единствено чрез подаване на искове, жалби и сигнали може да се установи дискриминация срещу нас и да се предприемат правни действия за изкореняване на тези грешни и вредни практики.


В раздела “Какво е дискриминация” ще намерите повече информация относно: - как да разпознаваме случаите на несправедливо третиране; - липсата на регулация на връзките на ЛГБТИ лицата; - необходимостта от законодателна разпоредба, характеризираща едно деяние като престъпление и/или слово от омраза въз основа на сексуалната ориентация; - трудностите, през които преминават транс хората в България и процедурата по смяна на пола;


ЛГБТИ хората в България страдат от широко разпространена институционализирана дискриминация, която често е закрепена в закона и Конституцията. Въпреки че Конституцията ни убеждава, че всички сме равни пред закона, ЛГБТИ хората страдат от редица лишения, за които останалата част от обществото взима за даденост. Унизително, а понякога и нечовешко е отношението на държавата ни срещу нас. Затова са нужни усилията на всички ни, за да преборим дискриминацията!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Национална ЛГБТИ Правна програма“ е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.www.activecitizensfund.bgТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.pravo.deystvie.org

272 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page