top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Правна платформа

Онлайн платформата на Национална ЛГБТИ Правна програма е вече тук! С нея екипът ни цели да даде достъп до информация и безплатна правна помощ на членовете на ЛГБТИ общността, които са обект на дискриминация или жертва на престъпление от омраза.
След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение. На pravo.deystvie.org, освен да заявите правна помощ, можете да откриете образци на жалби с инструкции до институциите в България. Единствено чрез подаване на искове, жалби и сигнали може да се установи дискриминация срещу нас и да се предприемат правни действия за изкореняване на тези грешни и вредни практики.


В раздела “Какво е дискриминация” ще намерите повече информация относно: - как да разпознаваме случаите на несправедливо третиране; - липсата на регулация на връзките на ЛГБТИ лицата; - необходимостта от законодателна разпоредба, характеризираща едно деяние като престъпление и/или слово от омраза въз основа на сексуалната ориентация; - трудностите, през които преминават транс хората в България и процедурата по смяна на пола;


ЛГБТИ хората в България страдат от широко разпространена институционализирана дискриминация, която често е закрепена в закона и Конституцията. Въпреки че Конституцията ни убеждава, че всички сме равни пред закона, ЛГБТИ хората страдат от редица лишения, за които останалата част от обществото взима за даденост. Унизително, а понякога и нечовешко е отношението на държавата ни срещу нас. Затова са нужни усилията на всички ни, за да преборим дискриминацията!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Национална ЛГБТИ Правна програма“ е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.276 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page