top of page
ActiveCitizens_4x.png
Asset 2_4x.png

ИМАШ ПРАВА,

ПОТЪРСИ НИ

ИМАШ ПРАВА,

ПОТЪРСИ НИ

ПРАВО

в действие 

НАЦИОНАЛНА ЛГБТИ

ПРАВНА ПРОГРАМА

Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Национална ЛГБТИ Правна програма“  е  овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

Потърси ни на legal@deystvie.org

bottom of page