top of page

Жалба до Комисия за защита от дискриминация

Жалбата до КЗД се подава, когато по отношение на Вас е имало дискриминационно отношение или смятате, но не сте сигурни, че е имало такова. Дискриминационното отношение или реч, която считате за дискриминативна може да е била извършена от работодател, колега, административен орган, общинска служба, полицейски служител, барове, ресторанти и всеки, които предоставя услуга. Трябва да опишете ситуацията и какво се е случило и да предоставите на Комисията всички доказателства, с които разполагате. Ако оплакването ви е свържано с телевизионно и радио предаване, трябва да дадете линк към същото и при възможност да го свалите на носител (но не е задължително). Когато предоставите достатъчно доказателства за осъществена спрямо Вас дискриминация, Комисията за защита от дискриминацията ще обърне тежестта на доказване. Това означава, че ако създадете съмнение, че дискриминация спрямо Вас е осъществена, човекът или институцията, които са я осъществили, следва да докажат, че това не е така.

Инструкции

Попълнете полетата по-долу на български език, използвайте кирилица. След натискане върху бутон "Продължи" системата ще генерира автоматично pdf файл, който е небходимо да изтеглите, разпечатате, подпишете и изпратите до адрес:  гр. София, бул. Драган Цанков № 35, п.к. 1125 или на имейла на Комисията за защита от дискриминация kzd@kzd.bg

Ако искате да проследим жалбата Ви или имате нужда от правна консултация с наш адвокат, регистрирайте случай в нашата

Правната платформа.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЖАЛБА

От

Относно: Дискриминация по признак/ци

Срещу:

Уважаеми/а г-н/г-жо Председател,

В случай, че ще приложите доказателства, опишете ги тук:

Някой видя ли случващото се? 

Свидетел №1:

Дата и място на подписване

Моля, попълнете полетата в червено, за да продължите!

Infinity-1.2s-381px.gif
bottom of page