top of page

Жалба до Областна дирекция на МВР

Жалба до ОД МВР може да бъде подадена в случай, че сте станал жертва или свидетел на престъпление или закононарушение. Сигналът се подава до най-близкото районно управление на полицията, в сайта на Министерство на вътрешните работи, както и на телефон 112. В сигнала/ жалбата се описва в свободен текст какво се е случило (престъпление, друго нарушение и др.), като е добре да бъде посочено времето, мястото на извършване и евентуални свидетели. Жалбата се подава писмено или устно, лично или чрез пълномощник, по телефон, факс или електронна поща.

Инструкции

Попълнете полетата по-долу на български език, използвайте кирилица. След натискане върху бутон "Продължи" системата ще генерира автоматично pdf файл, който е небходимо да изтеглите, разпечатате, подпишете и изпратите до адреса на съответното Районно управление на полицията.

Ако искате да проследим жалбата Ви или имате нужда от правна консултация с наш адвокат, регистрирайте случай в нашата

Правната платформа.

ДО

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО 
УПРАВЛЕНИЕ ГРАД

СИГНАЛ/ЖАЛБА

От

На

, в

,

в

,

се случи следното:

Изложение на фактическата част, тук обяснете какво точно се е случило – как изглеждаше извършителят? Какво каза? Каза ли нещо хомофобско? Какво точно направи извършителят? В какво състояние бяхте Вие? Имахте ли телесни повреди в резултат на случилото се? Имахте ли имуществени щети?

Някой видя ли случващото се? 

Свидетел №1:

Други доказателства:

  1. Съдебно медицинска експертиза (имайте предвид, че медицинска експертиза следва да ви бъде направена от съдебен медик, който да установи нанесените ви телесни щети, за да може този документ да бъде използван пред Съда. Съдебно медицинската експертиза следва да бъде направена възможно най-скоро след нападението, по възможност до 24 часа)? 

  2. Снимки на нанесените ви щети. 

  3. Друго доказателство (по Ваша преценка). 

Дата и място на подписване

Моля, попълнете полетата в червено, за да продължите!

Infinity-1.2s-381px.gif
bottom of page