ИМАШ ПРАВА, ПОТЪРСИ НИ

Oвластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита.

Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Национална ЛГБТИ Правна програма“  е  овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

ЗДРАВЕЙ, 

Благодарим ти за доверието! Имаме нужда да научим малко повече за твоя случай, за да пристъпим към дадена процедура. 

Опиши накратко своята история. Нашия екип ще я разгледа и ще я класифицира. Информацията ти е засекретена и от тук насетне за нея важи тайната клиент-адвокат.