ВИЕ УСПЕШНО СЪЗДАДОХТЕ

Жалба до Районната прокуратура

Изтеглете жалбата от бутона по-долу.

Ето и стъпките, които трябва да следвате:

1. Разпечатайте вашата жалба.

2. Подпишете лично със син химикал.

3. Изпратете документа адресиран до:

4. Ако желаете да проследим вашата жалба, изпратете ни сканирано/снимано копие на имейл: legal@deystvie.org

5. Друга инструкция???

6. ?????