top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Събитие за Бебе Сара

Актуализирано: 24.01.2022 г.

На 14 декември във София ЛГБТ Действие проведе дискусия, на която сподели с членовете на общността, техните близки и приятели решението по делото за бебе Сара.


Какво е делото, което Действие води пред Съда на Европейския съюз? Какви са поставените въпроси? И какво означава решението по това дело за всеки един от нас членовете на ЛГБТИ общността? Какво означава това дело за хората от общността със семейства и деца?

Това са само част от въпросите, които бяха дискутирани по време на събитието. Бяха обсъдени също така и бъдещите действия, които екипа ни предстои да предприеме, както и постигнатото през годината.

До тук стигнахме с подкрепата на всички смели хора, които водят дела, на дарителите ни, на доброволци и сподвижници. Но също така и с финансовата подкрепа и вярата в нас от страна на Български фонд за жените, Европейската комисия, Фонд "Активни граждани" и др.


Повече информация за казуса на „бебе Сара вижте ТУК.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

27 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page