top of page
  • Deystvie

Събитие за Бебе Сара

Актуализирано: 24.01.2022 г.

На 14 декември във София ЛГБТ Действие проведе дискусия, на която сподели с членовете на общността, техните близки и приятели решението по делото за бебе Сара.


Какво е делото, което Действие води пред Съда на Европейския съюз? Какви са поставените въпроси? И какво означава решението по това дело за всеки един от нас членовете на ЛГБТИ общността? Какво означава това дело за хората от общността със семейства и деца?

Това са само част от въпросите, които бяха дискутирани по време на събитието. Бяха обсъдени също така и бъдещите действия, които екипа ни предстои да предприеме, както и постигнатото през годината.

До тук стигнахме с подкрепата на всички смели хора, които водят дела, на дарителите ни, на доброволци и сподвижници. Но също така и с финансовата подкрепа и вярата в нас от страна на Български фонд за жените, Европейската комисия, Фонд "Активни граждани" и др.


Повече информация за казуса на „бебе Сара вижте ТУК.

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

Основната цел на проекта Национална ЛГБТИ правна програма е овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.

Програмата предоставя безплатни консултации и правна помощ на ЛГБТИ лица, партньори, семейства и техните деца, жертви на престъпления от омраза, дискриминация или други инциденти с дискриминационен мотив сексуалната ориентация или изразяването на пола.

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.pravo.deystvie.org