top of page
  • Снимка на автораDeystvie

България трябва да признае произхода на бебето САРА от двете й майки

Актуализирано: 7.04.2022 г.

Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз - Juliane Kokott публикува становището си по делото на Бебе Сара, което се води с правната помощ на "Действие".Основните изводи от становището на Генералния адвокат:


  • Правото на свободно движение в Съюза включва правото да се води нормален семеен живот както в приемащата държава членка, така и в държавата членка по произход.

  • В.М.А. и съпругата й надлежно са придобили статута на родители на детето по силата на испанското право. Непризнаването на родствената връзка между двете жени и детето би създало пречки за семейния им живот в България, ако решат да се върнат;

  • България НЕ МОЖЕ да откаже да признае произхода на детето от двете му майки за целите на свободното придвижване в ЕС;

  • България трябва да издаде документ за самоличност или документ за пътуване, в който В.М.А и съпругата й да бъдат посочени като родители.


След оповестяването на становището, родителките на бебе Сара споделиха:


Ние сме изключително развълнувани от решението на Генералния адвокат и благодарни за подкрепата на нашите близки, приятели и общността. Надяваме се решението по делото да бъде и повратна точка, която да помогне на други семейства като нашето. Много се вълнуваме от възможността да можем да пътуваме заедно като семейство и дъщеря ни най-накрая да види своите роднини в България и Великобритания. Специални благодарности изказваме на Деница Любенова и Венета Лимберова от “Действие” за тяхната неуморна работа и отдаденост, а също и на Илга-Европа за безценната подкрепа по нашето дело.”


Коментар на адв. Деница Любенова - процесуален представител на семейството и част от Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие”: “Тепърва очакваме решението на Съда на ЕС, но вярваме, че становището на Генералния адвокат е стъпка напред в признаването на семействата между лица от един и същи пол в цяла Европа. Правото се променя бавно, с малки стъпки, но с много постоянство. Смятам, че с годините сме доказали, че притежаваме това качество в Правната програма на “Действие”. Решение в посоката, която задава Генералният адвокат, ще постави България в задължение да установи семейната връзка между детето Сара и двете й майки. Може би всичко сега започва.”Коментар на Венета Лимберова - Председателка на ЛГБТИ организация “Действие”:

От 2012 г. насам работата на „Действие“ е насочена към постигане на пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в общество, в което да се чувстват сигурни и признати. От 2015 г. основен фокус в тази връзка за нас са темите, свързани с признаване на правата на еднополовите партньори, техните семейства и деца. Решението на Генералния адвокат по делото бебе Сара създава минимума от задължение за признаване идентичността на детето, такава каквото е, чрез вписване в официалните му документи и на двамата родители на детето. Решението, на следващо място, за нас е стъпка към постигането на равноправие в България на ЛГБТИ хората като цяло, макар и да е обвързано единствено и само с упражняване на правото на свободно придвижване в ЕС. Едновременно с това осъзнаваме, че имаме още дълъг път да извървим, така че националното ни законодателство да предостави равни права на всички ЛГБТИ хора в България, като например правото да сключим брак или регистрирано съжителство с партньора си, а също и да бъдем вписани като родители на създадените в партньорството и отглеждани от нас деца в България.Историята на бебето Сара


Сара е родена на 9 декември 2019 г. в Испания в семейството на българка и великобританка, родена в Гибралтар. При раждането си детето е получило акт за раждане, в който са вписани двете й майки, но без да се уточнява коя е биологичната майка на детето (пример за добра практика от страна на Испания, която отчита връзката на детето и с двамата му родители). По действащите закони на Испания, детето не може да придобие испанско гражданство, защото нито една от майките му не е испанска гражданка. На момиченцето е отказано и британско гражданство, защото по действащите закони на Великобритания гибралтарската му майка не може да предаде гражданство.


На 29 януари 2020 г. българската майка подава документи за издаване на акт за раждане на Сара в България, за да може тя да придобие българско гражданство. Столична община указва на българската майка да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. След като В.М.А. отказва да предостави такава информация, на 5 март 2020 г. Столична община – район Панчарево отказва да издаде акт за раждане на бебето Сара, позовавайки се на факта, че две майки не могат да имат биологично дете и че издаването на такъв акт за раждане би противоречал на обществения ред, тъй като България не признава браковете на лица от един и същи пол, сключени в чужбина.


Решението на Столична община беше обжалвано пред Административен съд София - град. На 02 октомври 2020 г. Административен съд София – град решава да спре делото пред АССГ и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз.


Съдебното заседание се състоя на 09 февруари 2021 г. пред Голям състав на Съда на ЕС. Становища представиха Испания, Италия, Полша, Унгария, Германия, Холандия и Европейската комисия. България беше представлявана от Министерство на външните работи чрез видеоконферентна връзка. Заседанието продължи над 4 часа, в които най-много въпроси бяха отправени към защитника на В.А. и семейството й, адв. Деница Любенова, както и към Кралство Испания. Основните въпроси, които бяха разисквани по време на заседанието касаеха:

  • Правото на личен и семеен живот на двойката и тяхното дете, гарантирано от Правото на ЕС;

  • Правото на свободно придвижване на семейството в рамките на Европейския съюз, гарантирано от чл. 20 и 21 от ДФЕС и разпоредбите на Директива 2004/38;

  • Признаването от държавата членка България на биологичната или юридическата родствена връзка, която е била законосъобразно установена от приемащата държава членка в съответствие с приложимите й национални разпоредби;

  • Правата на детето, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето;

  • Балансът между националната и конституционна идентичност на държавите членки (чл. 4 (2) от ДЕС) от една страна и правото на личен и семеен живот и висшия интерес на детето (чл. 7 и 24 (2) от Хартата на основните права на ЕС) от другаПроцесуалното представителство по делото се осигурява от адв. Деница Любенова и Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие”. “Действие” е организация за защита правата на човека, посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България чрез законодателна промяна и регулиране на правата на партньорите от един и същи пол и техните семейства, инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регулирана процедура за промяна на пола.


Екипът на “Действие” изказва специални благодарности на: доц. Велина Тодорова, на ИЛГА Европа, на Асоциация Аксепт Румъния, както и на немската адвокатска кантора Freshfields и европейската асоциация НЕЛФА. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правната програма на Младежка ЛГБТ Организация “Действие” предоставя безплатна правна помощ и консултации на ЛГБТИ лица. Връзка с нас може да се осъществи лесно чрез онлайн правната платформа.


След като се регистрирате в платформата, ще Ви бъде назначен адвокат, с когото да проведете консултация и да започнете съвместната работа по казуса. Като участник в Националната ЛГБТИ Правна програма Вие се възползвате от про боно услугите на Действие и единственото, за което Ви молим, е Вашето съдействие и търпение.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Тази публикация е създадена в изпълнение на проект Rainbow Shield с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)“ на Европейския съюз. Съдържанието и отразява вижданията на нейните автори и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която публикацията съдържа.


Проектът Rainbow Shield


има за цел да подобри достъпа до правната защита на ЛГБТИ хората в България с фокус върху следните дейности:


+ Повишаване осведомеността на ЛГБТИ общността относно възможностите за правна защита в случаи на дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване;

+ Разширяване на обхвата на юристи, които работят по правните казуси на ЛГБТИ хората в България, включително и чрез обучения и създаване на мрежа от юристи.

+ Осигуряване на възможности за ефективно справяне с дискриминацията и други инциденти, които възникват за ЛГБТИ хората в България по холистичен начин, включително чрез достъпна правна помощ, водене на дела, психологическа подкрепа и медийна подготовка.

+ Прилагане и разпространяване на добри практики на гражданските организации за засилване на правната защита на ЛГБТИ хора от цяла Европа


Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и

гражданство" (2014-2020) на Европейския съюз


1039 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page