top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Лидерландия през Август

Актуализирано: 16.09.2022 г.

В края на месец юли 2022 г. бе организирана фокус група с представители на хора от ЛГБТИ общността, ромската и глухата общност, които имаха възможност да тестват и дадат обратна връзка по подготвеното съдържание за платформата Лидерландия. Платформата се състои от четири основни модула с различни теми, а именно.

  • Модул 1 - История на социалните движения по света и у нас

  • Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация

  • Модул 3 - Умения за активно гражданство

  • Модул 4 - Изграждане на кампании

Екипът ни продължава работа по техническата обработка на материалите и подготовката им за качване и използване в платформата Лидерландия, която ще има своя старт и ще очаква очаква първите групи за обучение през есенните месеци на 2022 г.


Тази публикация е създадена по проект Платформа за активни граждани “Лидерландия”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Младежка ЛГБТ организация Действие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

22 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page