top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Лидерландия през Януари

В средата на януари 2022 г. се проведе координационна среща на екипа по проект „Платформа за активни граждани ЛидерЛандия“, на която бе утвърден разработения първоначален план за съдържание на платформата Лидерландия. Платформата ще се състои от четири основни модула с различни теми, а именно.

  • Модул 1 - История на социалните движения по света и у нас

  • Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация

  • Модул 3 - Умения за активно гражданство

  • Модул 4 - Изграждане на кампании


Съдържанието по различните теми се подготвя, като то ще бъде предоставено за „тестване“ и възможност за даване на обратна връзка от фокус група, с представители на общностите на ЛГБТИ хора, роми и глухи.Тази публикация е създадена по проект Платформа за активни граждани “Лидерландия”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Младежка ЛГБТ организация Действие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

7 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page