top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Лидерландия през Юни

Традиционно в „Младежка ЛГБТ Организация Действие“ летните месеци са изключително натоварени. Тази година сме се заели и със задачата по създаването на платформата за активни граждани Лидерландия.

Съдържанието й е почти готово и очаква в края на юли месец да бъде представено пред нарочно събраната фокус група с представители на хора от ЛГБТИ общността, ромската и глухата общност. След приключване работа на фокус групата в идните месеци очаквайте и информация за старт на самата платформа. Припомняме, че тя се ще състои от четири основни модула с различни теми, а именно:

  • Модул 1 - История на социалните движения по света и у нас

  • Модул 2 - Основи на правото и правни инструменти за борба с дискриминация

  • Модул 3 - Умения за активно гражданство

  • Модул 4 - Изграждане на кампанииТази публикация е създадена по проект Платформа за активни граждани “Лидерландия”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Младежка ЛГБТ организация Действие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page