top of page

FORWARD

Времева рамка:
текущ - февруари 2024 г.

Цели:

Да подобри правата на ЛГБТИ хората в България чрез прилагане на цялостна инициатива за институционални промени в България с фокус върху престъпленията от омраза, свързани с хомофобия и трансфобски мотиви и достъпа до обществени услуги.

 

Партньори:

 

Фондация Глас

Фондажия Билитис

bottom of page