top of page
  • Снимка на автораDeystvie

Доклад | НЕИЗПЪЛНЕНИЕ от страна на Република България на задълженията по Директива 2012/29/ЕС

Правата на човека са основополагащ принцип в съществуването и функционирането на Организацията на обединените нации (ООН), Съвета на Европа (СЕ) и Европейския съюз (ЕС), като всяка една от тези организации е създала документи, които кодифицират това. Така например, през 1948 г. ООН приема Всеобща декларация за правата на човека; Съветът на Европа приема през 1950 г. Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), въз основа на която се създава механизъм за защита на прокламираните права, а именно Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ); Европейският съюз, от своя стра- на, приема Хартата на основните права на ЕС, която е анексирана към Договора от Ли- сабон, като по този начин Хартата става правно обвързваща за всички държави членки.


Европейската конвенция за правата на човека, както и практиката на ЕСПЧ изключват категорично всяка форма на дискриминация на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ), а Хартата на основните права на ЕС изключва всяка дискриминация на основа сексуална ориентация. Това означава, че във всички дър- жави членки на ЕС хомосексуалните, наред с други засегнати групи в обществото, следва да имат същите права и условия на живот като всички останали хора. Практиката оба- че показва, че в редица страни това не е така. Една от страните в ЕС, където правата на ЛГБТИ хората остават пренебрегнати, а често и нарочно погазвани, е България.

Неизпъление_Доклад_A5-148x210_print
.pdf
Download PDF • 641KB

Благодарим ви за доверието и подкрепата!

28 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page