top of page
  • Deystvie

Доклад | РЪКОВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Настоящото Ръководство има за цел да създаде система за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).


StepByStepGuide_Bg_Online
.pdf
Download PDF • 363KB

Благодарим ви за доверието и подкрепата!

24 преглеждания0 коментара