top of page
 • Снимка на автораDeystvie

Победа за ЛГБТИ хората в България: По-тежки наказания за престъпления заради сексуалната ориентация

Актуализирано: 2.08.2023 г.На днешното си заседание Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с които се предвиждат по-тежки наказания за престъпления, извършени с мотив сексуална ориентация на пострадалото лице. Сред престъпленията, които ще се наказват по-тежко са:

 • Убийство (чл. 116, ал. 1, т. 11)

 • Телесна повреда (чл. 131, ал. 1, т. 12)

 • Отвличане (чл. 142, ал. 2, т. 9)

 • Противозаконно лишаване от свобода (чл. 142а, ал. 3, т. 3)

 • Проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза чрез средствата за масова информация (чл. 162, ал. 1)

 • Употреба на насилие срещу другиго или повреда на имота му (чл. 162, ал. 2)

 • Участие в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти (чл. 163, ал. 1)

 • Съзнателно попречване на някого да постъпи на работа или принуда да напусне работа (чл. 172, ал. 1)

 • Унищожаване и повреждане на вещи (чл. 216, ал. 5)

 • Явно подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин (чл. 320, ал. 3)


Това е огромна победа на ЛГБТИ движението в България. В последните 20 години това беше една от големите теми на всички правозащитници, които имаха за фокус напредъка на ЛГБТИ правата в България.


Убийството на Михаил Стоянов и невъзможността на държавата в лицето на Прокуратура и Съд да демаскира мотивите на престъплението

Случаят, който поставя началото на борбата за равнопоставеността на ЛГБТИ хората пред наказателното законодателство на Република България е случаят на убийството на 25-годишния студент по медицина Михаил Стоянов. Убийството е извършено на 30 септември 2008 г. в Борисова градина в град София. Важно в убийството на Михаил Стоянов е да бъде подчертано, че Въззивният съд счита, че подсъдимите не са били водени от хулигански мотиви, а от хомофобски такива: „действията на подсъдимите са изразявали омразата към хомосексуалните, т.е действали са по хомофобски подбуди, а не по хулигански“. Казвайки това, Софийски апелативен съд заключва, че няма основания за квалифициране на деянието като такова по чл. 116, ал. 1, т. 11 от НПК и че правилно Софийски градски съд е оправдал подсъдимите по обвинението в тази му част и отхвърля искането на частния обвинител за прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление.[Решение № 330/12.072017 г. по възз. НОХД № 84/2016 г. на САС] Или иначе казано, вместо да получат по-тежко наказание за извършеното престъпление, Съдът намалява присъдите им. Върховният касационен съд не намера никакви отегчаващи обстоятелства и намалява присъдите на извършителите.[Решение № 39 от 21.06.2018 г. по н.д. № 1258/2017 г. на Върховен касационен съд, 3. Н.О] Този съд не обсъжда наличието или отсъствието на хомофобски подбуди; просто изцяло подминава този въпрос.


През 2022 г. България беше осъдена от Европейския съд по правата на човека по делото Hristina Stoyanova v. Bulgaria именно заради липсата на сексуална ориентация като утежняващо вината обстоятелство.


През последните 4 години престъпленията и инциденти от омраза срещу ЛГБТИ хората са се увеличили стократно.


Какво направихме ние от “ЛГБТИ организация Действие” през годините?

 • От 2017 г. Действие документира престъпленията срещу ЛГБТИ общността и осигурява правна помощ на пострадали лица;

 • От 2017 г. водим дела и проследяваме преписки на жертви на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза;

 • От 2019 г. насам Действие съвместно с Министерство на вътрешните работи и Академията на МВР обучава полицейски служители. Броят на полицаите, минали обучението за противодействие на престъпленията срещу ЛГБТИ хората, надхвърля 200 човека;

 • През 2020 г. Действие издаде най-мащабното проучване, правено някога на наказателното законодателство на РБ - “Българското наказателно право и ЛГБ хората. Анализ на съществуващата уредба и стратегия за изменение”.

 • През 2020 г. съвместно със Съвета на Европа и МВР издадохме най-обширния наръчник за обучение на полицейски служители - “Полицейски действия при престъпления от омраза срещу ЛГБТИ лица. Обучение за професионална полицейска реакция”

 • През 2021 г. Действие предостави становище по делото Hristina Stoyanova v. Bulgaria (App. № 56070/18) пред ЕСПЧ за убийството на Михаил Стоянов;

 • През 2019 и 2020 г. Действие представи две петиции до Народното събрание и Министерски съвет за изменение на Наказателния кодекс на РБ;

 • През юни 2023 г. Съвмествно с Български хелзинкски комитет, Фондация Билитис, Фондация Глас и международната организация “All Out” входирахме още една петиция с 25 000 подписа за изменение в Наказателния кодекс.

 • От 2018 г. участваме и организираме кръгли маси за престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски мотиви с редица държавни институции и международни организации;

 • През 2017 г. участвахме в първата работна група в Министерство на Правосъдието за изменение на Наказателния кодекс;

 • През юни 2022 г. по покана на Министерство на Правосъдието участвахме в работна група за изменение и допълнение на НК и НПК и с това станахме част и от настоящите изменения

 • Усърдно работихме с МП и редица народни представители за промените в ЗИД на НПК, касаещи престъпленията от омраза на основа сексуалната ориентация и половата идентичност на лицето.


Работата ни има значение! Работата ни води до промяна!

Благодарим ви, че сте до нас!

Подкрепете ни, за да продължим да променяме средата за ЛГБТИ хората в България!


490 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page